Система електропостачання Система електропостачання
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ПАТ «Укрнафта» здійснює виробничу діяльність з видобутку та підготовки нафти і газу в 7 областях України (Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській) через свої виробничі структурні підрозділи – нафтогазовидобувні управління, газопереробні заводи та інші.

Електрозабезпечення об’єктів нафтогазовидобутку основного виробництва, додаткових підрозділів та цехів здійснюється операторами системи розподілу (ОСР) в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях від ліній електропередачі 110-35-10-6 кВ, через власні понижаючі трансформаторні підстанції. На балансі ПАТ «Укрнафта» перебувають трансформаторні підстанції 110/35/6 кВ; 35/6-10 кВ; 6-10/0,4 кВ.

Розподіл електроенергії по внутрішньопромислових об’єктах, підрозділах та цехах, на бурові установки здійснюється через власну мережу повітряних та кабельних ліній електропередачі : ВЛ-35 кВ; ВЛ і КЛ – 10 – 6 - 0,4 кВ.

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність на ринку електричної енергії

Правила роздрібного ринку електричної енергії

- Закон України «Про ринок електричної енергії»

- Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року

- Постанова НКРЕКП №1469 від 27.12.2017 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»

- Постанова НКРЕКП № 311 від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії»

Постанова НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року «Про затвердження Кодексу систем розподілу»

Постанова НКРЕКП № 312 14.03.2018 року «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 року № 887-VIII. 

- Ліцензія на постачання електричної енергії споживачу.

- Примірник договору постачання електричної енергії ПАТ «Укрнафта».

СПОЖИВАЧАМ
Загальні умови постачання електроенергії споживачу

          Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за

договором про постачання електричної енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію, за вільними цінами.

          Ціна на електричну енергію є економічно обґрунтованою, прозорою та

недискримінаційною, що включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії

на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника електричної енергії, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі, оператора системи розподілу та постачальника послуг комерційного обліку відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.

          Місцем провадження господарської діяльності електропостачальника є

територія України. Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальник здійснює купівлю електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами.

          Електропостачальник перед початком постачання електричної енергії

споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на

території діяльності оператора системи, повинен укласти договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної

енергії з оператором системи, на підставі якого отримати доступ до мереж

оператора системи з метою реалізації своїх прав та виконання обов’язків та

функцій як електропостачальника по відношенню до споживачів, електроустановки яких приєднані на відповідній території до мереж оператора системи, узгодивши умови щодо необхідного інформаційного обміну, взаємних прав, обов’язків та відповідальності сторін, а також порядок виставлення споживачам рахунків за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії від імені оператора системи.

          Електропостачальники мають інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право

споживача розірвати договір.

          Електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів в установленому порядку про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.

          Договір між електропостачальником та споживачем укладається, як

правило, шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником.

          Якщо сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах,

відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на

офіційному сайті електропостачальника, договір укладається у паперовій формі.

          При цьому сторони можуть за взаємною згодою оформлювати додатки до

договору, в яких узгоджуються організаційні особливості постачання електричної енергії. Такі додатки оформлюються у паперовій формі та підписуються обома сторонами.

          Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між

електропостачальником та споживачем та передбачає постачання споживачу

всього обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним об’єктом у певний період часу одним електропостачальником відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції.

Електробезпека споживачів

          З метою забезпечення своєї електробезпеки:
- не доторкайтеся до проводів, що звисають чи лежать на землі. Пам’ятайте, що смертельно небезпечно не тільки доторкатись а й підходити ближче 8 метрів до проводу який лежить на землі;
- не залазьте на дахи будівель, де поблизу проходять дроти електропередач;
- не облаштовуйте під ними стоянки та не розпалюйте багаття;

- не робіть накиди на проводи повітряних ліній (ПЛ) проволоки та інших предметів;

- не дозволяйте дітям гратись безпосередньо під повітряними лініями та поблизу підстанцій;

- не запускайте під ПЛ «повітряних зміїв»;
- не доторкайтеся до металевих відтяжок опор ПЛ та телеантен, які в результаті пошкодження проводів ПЛ можуть знаходитись під напругою;
- остерігайтесь випадкового наближення до проводів ліній електропередач під час виконання робіт під ПЛ: будування споруд та будівель, вантажо-розвантажувальні роботи, складування матеріалів та інші;    
- пам’ятайте, що невміле встановлення радіо, телеантени, проведення різноманітних робіт поблизу повітряних ліній з наближенням до металевих частин ПЛ спричиняє електротравми;

- самовільне проведення робіт в електроустановках, які Вам не належать, самостійне підключення до електромереж як правило спричиняє електротравми;
- не допускайте до монтажу нових чи ремонтуванню наявних електроустановок некваліфікованих осіб. Недбало виконані ремонтні роботи можуть привести до травмування людей, які користуються даними електроустановками;
- переносний електроінструмент – джерело підвищеної небезпеки. Перш ніж використовувати електроінструмент, вивчіть вимоги Правил безпеки та інструкцію по експлуатації від виробника;
- побутова електротехніка, переносні світильники призначені для використання їх тільки в приміщеннях з полами, які не проводять електричний струм;
- ні в якому випадку не доторкайтесь до відключених та не демонтованих проводів, які живлять будинки. Не використовуйте навіть ізольовані вводи в будинки не за призначенням, в якості мотузки для розвішування, сушіння одягу та інші.

Запам’ятайте! Найчастіше трапляються нещасні випадки при виготовлені і використанні саморобних подовжувачів та електроприладів.

 

          При використанні електроенергії в побуті:
- не використовуйте саморобні «жучки» для захисту електропроводки від коротких замикань, використовуйте сертифіковані запобіжники;
- несправні електроприлади, ізоляція електропроводок і вимикачів – постійне джерело травм та нещасних випадків;
- не ремонтуйте електроприлади без відключення їх від електромережі, не проводьте роботи в електроустановках самостійно. Ремонтні роботи повинні проводити спеціалісти;
- для очищення освітлювальної апаратури, ламп, переносних світильників від пилу і бруду необхідно вимкнути їх від мережі;
- для підключення приладів з електромережею використовуйте штепсельні вилки. Не допускається підключення оголеними кінцями проводів;
- при пранні за допомогою пральної машини не доторкайтесь до неї мокрими руками;
- прийміть заходи для того щоб виключити можливість доступу дітей до електроприладів.

Відкриті розетки краще обладнати спеціальними заглушками.

 

          Щоб уникнути випадків електротравматизму необхідно знати наступні правила електробезпеки і дотримуватись їх:
• Користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами і електроприладами напругою не вище 36 В;
• Не торкайтеся проводів, які провисли або знаходяться на землі (смертельно небезпечними є також наближення до них на відстань ближче ніж 8 метрів);
• Не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, оскільки при одночасному дотику до увімкненого приладу і водопровідного крану людина може бути уражена електрострумом;
• Не замінювати електролампи без їх вимкнення, не витирати вологою ганчіркою електричні проводи, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, увімкнені в електромережу;
• Не виносити на подвір’я увімкнені електричні прилади, тому що у разі пошкодження ізоляції людина, яка стоїть на землі і торкається будь-якої металевої частини такого приладу може отримати електротравму;

• Не піднімайтеся на дахи споруд, не вилазьте на дерева, поблизу яких проходять повітряні лінії, не намагайтеся з будь-якою метою проникнути до трансформаторних підстанцій, не робіть спроб самостійно ремонтувати обриви проводів;
• Не защемляти електропроводи дверима, віконними рамами, не закріплювати їх на цвяхах, не замальовувати і не забілювати, щоб уникнути пошкодження і передчасного висихання ізоляції електропроводів. Це призводить до пожеж, а при контакті з людьми до нещасних випадків;
• Не дозволяйте дітям гратися під повітряними лініями та поблизу електрообладнання, роз’яснюйте їм небезпеку такої поведінки;
• Не давати дітям бавитись із штепсельними розетками;
• Не підвішувати речі на проводи, вимикачі та розетки;
• Потрібно знати, що побутові електроприлади (чайники, праски, електроплитки тощо), а також переносні світильники (торшери, настільні лампи) напругою 220 В, призначені для користування в приміщеннях з непровідними для електроструму підлогами.

 

          УВАГА!!!! Якщо людина потрапила під напругу не доторкайтесь до неї руками, а швидко вимкніть електроустановку (вимикачем, рубильником, чи перерубайте провід сокирою, лопатою з сухим дерев’яним держаком), відтягніть потерпілого за сухий одяг, що відстає від тіла. Після цього, необхідно негайно розпочати надавати першу допомогу (штучне дихання, зупинити кров, накласти шину) і викликати лікаря! Всупереч поширеній думці, забороняється закопувати потерпілого в землю так як ці дії не принесуть користі, це лише може привести до загибелі потерпілого. Будьте уважними та обережними!

Використання з пошкодженою ізоляцією увімкнених в електромережу електроприладів, на відкритому повітрі може стати причиною електротравми, тому що ЗЕМЛЯ — ПРОВІДНИК ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ!

Порядок подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду

          Якщо між сторонами відповідного договору виникає спірне питання, сторони мають вжити усіх заходів, які застосовуються для врегулювання спірного питання, шляхом ініціювання проведення між сторонами переговорів щодо спірного питання, запропонувати можливі способи його вирішення. Під час проведення переговорів сторони мають спільно визначити найбільш прийнятне рішення для врегулювання спірного питання.
          Споживач має право надати до підрозділу постачальник, який відповідає за розв’язання спорів скаргу. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і повідомити про результати їх розгляду на сайті.

          У разі недосягнення між Постачальником і Споживачем згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора або його територіального підрозділу та/або передати спір до господарських судів України. Врегулювання спорів Регулятором або його територіальними підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку.

Інфомація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2020 р.
ПОСТАЧАННЯ
Ціни на електричну енергію у 2021 році становлять

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії у IIІ – IV кварталі згідно Постанови НКРЕКП № 1906 від 14.12.2018 року становитиме 1 722,0 грн за 1 МВт×год (без ПДВ).

Тариф на послуги з передачі електричної енергії,  що діє з 01 січня 2021 року

Тариф на здійснення операцій купівлі-продажу на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, що діє з 01 січня 2021 року 

 

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії,

що діють з 01 січня 2021 року

 

 

Енергорозподільчі компанії

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії

Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП

1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість)

2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість)

дата

1

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

167,14

1 150,40

2362

09.12.2020

2

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

118,34

1 020,03

2363

09.12.2020

3

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

93,38

697,92

2364

09.12.2020

4

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

206,32

1 121,27

2365

09.12.2020

5

АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

212,81

1 188,01

2366

09.12.2020

6

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

272,28

1 266,75

2367

09.12.2020

7

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО

94,44

843,90

2368

09.12.2020

8

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

84,16

374,28

2369

09.12.2020

9

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

172,48

754,79

2370

09.12.2020

10

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

235,57

1 179,59

2371

09.12.2020

11

ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

344,48

1 495,98

2355

09.12.2020

12

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

139,33

955,36

2372

09.12.2020

13

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

188,55

987,35

2373

09.12.2020

14

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

134,82

890,28

2374

09.12.2020

15

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

110,69

932,73

2356

09.12.2020

16

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО

165,59

1 276,22

2375

09.12.2020

17

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

150,21

926,21

2376

09.12.2020

18

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

165,23

1 226,67

2377

09.12.2020

19

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

168,34

1 211,75

2378

09.12.2020

20

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

184,07

820,39

2379

09.12.2020

21

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

301,38

1 028,86

2380

09.12.2020

22

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

192,18

1 121,43

2381

09.12.2020

23

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

98,15

928,33

2382

09.12.2020

24

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

108,71

991,84

2383

09.12.2020

25

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

194,56

1 188,69

2384

09.12.2020

26

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

16,27

1 137,63

2357

09.12.2020

27

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

111,83

371,31

2358

09.12.2020

28

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

27,14

245,09

2359

09.12.2020

29

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»

53,25

1 508,28

2385

09.12.2020

30

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

192,82

907,44

2361

09.12.2020

31

ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

83,55

759,88

2386

09.12.2020

32

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (на території  м. Новий Розділ Львівської області)

127,07

1300,39

2360

09.12.2020

ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (на території м. Новояворівськ, смт Івано-Франкове, смт Шкло, с. Новий Яр, с. Ліс, х. Окілки, х. Батоги, с. Старичі, с. Стадники Яворівського району Львівської області)

274,84

775,66

 

 

 

Послуги

Продаж електроенергії

1. Зниження ціни на електроенергію, що постачається. 
2. Гнучкі умови оплати штрафів і пені (можуть бути обговорені в індивідуальному порядку). 
3. Гнучкі умови з обмеження електропостачання у випадках несплати за спожиту електроенергію (можуть бути обговорені в індивідуальному порядку).

Основні критерії споживача 

Відсутність заборгованості перед діючим енергопостачальником; 
Рівномірне навантаження протягом доби, тижня, місяця.

Укласти угоду

          ВАЖЛИВА інформація для споживачів електроенергії 

          Звертаємо Вашу увагу, що з 11.06.2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII (далі – Закон), згідно умов якого розпочався процес реформування електроенергетичної галузі в Україні. Згідно з Положеннями Закону, а саме пунктом 13 розділу ХVІІ Прикінцевих та перехідних положень, електропередавальні організації (обленерго) до 11.12.2018р. здійснюватимуть постачання та передачу електричної енергії місцевими локальними мережами, а з 11.12.2018р. за ними залишається тільки функція розподілу електричної енергії.
          Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Закону здійснювала постачання електричної енергії електропередавальна організація (обленерго), мають обрати собі  електропостачальника та укласти з ним «договір постачання електричної енергії споживачу» не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності Закону (тобто до 11.12.2018р.). При цьому, зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному «Правилами роздрібного ринку електричної енергії», затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312. У разі не обрання споживачем (крім побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника протягом 18 місяців з дня набрання чинності Закону (до 11.12.2018р.) постачання електричної енергії такому споживачу впродовж не більше 90 днів буде здійснюватися Постачальником «останньої надії» відповідно до статті 64 Закону, який буде визначений за рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу. При цьому тарифи на послуги постачальника «останньої надії» будуть значно вище роздрібного тарифу постачальника електричної енергії.


Необхідні умови, щодо зміни постачальника електроенергії:

1. Наявність діючого договору на постачання електричної енергії з електропередавальною організацією (обленерго);

2. Відсутність заборгованості перед електропостачальною компанією;

Основні етапи переходу до нашої компанії для закупівлі електроенергії

1. Укласти договір купівлі-продажу електричної енергії

2. Оформити необхідні довідки та документи для зміни постачальника.

Для оформлення документів необхідно:

1. Копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

2. ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до умов договору про постачання електричної енергії споживачу.
3. ОБСЯГИ очікуваного споживання електричної енергії.

4. Направити на адресу чинного електропостачальника повідомлення про зміну постачальника. 

Контактна інформація підрозділів Постачальника відповідальних за розв'язання спорів

У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка, звертайтеся за адресою:

04053, м.Київ, Несторівський пров., 3-5

Понеділок-п'ятниця з 8.30 до 17.15

Вихідний: субота, неділя.

Обідня перерва з 12.00 до 12.30

Телефон: +38 044 506 11 20

                  +38 044 506 11 21

Електронну пошта:

Anatolii.Khyzhniak@ukrnafta.com, Ruslan.Naumenko@ukrnafta.com.

Особи, відповідальні за врегулювання спорів – Хижняк Анатолій Вікторович- головний енергетик ПАТ «Укрнафта», Науменко Руслан Віталійович- провідний інженер-енергетик. 

У випадку недосягнення згоди шляхом проведення переговорів споживач має право звернутися із відповідною заявою до суду у відповідності до чинного законодавства України.

Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст.21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Контактна інформація ПАТ "Укрнафта": 

Адреса: 04053, м. Київ, Несторівський пров., 3-5.

Режим роботи: 

Понеділок-п'ятниця з 8.30 до 17.15

Обідня перерва з 12.00 до 12.30

Вихідний: субота, неділя.

Телефон: +38 044 506 11 20

                  +38 044 506 11 21

Електронна пошта: Ruslan.Naumenko@ukrnafta.com, Anatolii.Khyzhniak@ukrnafta.com