Транспортування та постачання газу Транспортування та постачання газу
Газотранспортна система

ПАТ «Укрнафта» має на балансі більше 3000 км газотранспортних мереж, які використовуються у виробничій діяльності нафтогазовидобувних управлінь і газопереробних заводів у процесі збору, підготовки і транспортування газу власного видобутку.

Частина внутрішньопромислових газопроводів використовується для передачі газу через власні газорозподільчі станції в газорозподільчі мережі підприємств з газопостачання.

Газотранспортна система

Тарифи транспортування газу

Згідно з постановою  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) № 3159 від 29.12.2015 р. (із змінами і доповненнями) ПАТ «Укрнафта» на підставі  договору з АТ «Укртрансгаз», як суміжне газовидобувне підприємство, на звернення суб’єктів ринку природного газу, здійснює транспортування природного газу цих суб’єктів власними внутрішньопромисловими газопроводами, забезпечуючи їм доступ до точок  входу  до  газотранспортної системи  відповідно укладених договорів, якими  з 1 січня 2019 року передбачені наступні тарифи на послуги з транспортування природного газу внутрішньопромисловими газопроводами ПАТ «Укрнафта» для входу в газотранспортну  систему. 

ТИМЧАСОВІ ТАРИФИ

на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду для АТ "Укртрансгаз"  

N
з/п

Назва точки входу в газотранспортну систему України / точки виходу з газотранспортної системи України

Тариф для точки входу,

грн за 1000 м3 надобу без ПДВ

Тариф для точки виходу,

грн за 1000 м3 на добу без ПДВ

1

Точки входу з фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств)

91,87

-

2

Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням з газорозподільної системи (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств)

91,87

-

3

Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств)

91,87

-

4

Точки з фізичним розташуванням до/з газосховищ

0,00

0,00

5

Віртуальні точки з невизначеним фізичним розташуванням до/з газосховища чи групи газосховищ

0,00

0,00

  6*

Точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів

-

157,19

7*

Точки виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем

-

157,19

8*

Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем

-

157,19

9

Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням для операцій оператора газотранспортної системи, пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат

-

0,00

*тарифи зазначені у пункті 6-8 набирають чинності з 01 травня 2019 року. До цього часу діятимуть тарифи затверджені постановою НКРЕКП від 29.12.2015 № 3159 (із змінами і доповненнями).

 

 

Тарифи транспортування газу

Для споживачів, які приєднані до мереж підприємств з газопостачання та газифікації – диференційовані тарифи чинні для оплати за транспортування природного газу власними внутрішньопромисловими газопроводами ПАТ «Укрнафта», відповідно до територій ліцензованої діяльності газорозподільних підприємств, в тому числі: 

Територія діяльності

Тариф на транспортування природного газу внутрішньопромисловими газопроводами ПАТ «Укрнафта», грн. за 1000 куб. м, без ПДВ

ПАТ «Гадячгаз»

191,1

ПАТ «Дніпропетровськгаз»

152,1

ПАТ «Івано-Франківськгаз»

19,6

ПАТ «Львівгаз»

24,6

ПАТ «Полтавагаз»

58,3

ПАТ «Сумигаз»

192,1

ПАТ «Харківгаз»

11,6

ПАТ «Чернігівгаз»

105,2

ПАТ «Чернівцігаз»

9,0

Споживачі, які безпосередньо підключені до газопроводів ПАТ «Укрнафта»

615,10

Постачання газу

Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог

Постанова НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

Постанова НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

Постанова НКРЕКП від 30.11.2018 р. № 1573 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 липня 2018 року № 788»

Постанова НКРЕКП від 18.05.2017 р. № 674 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу»

Закон України «Про ринок природного газу»

Постанова НКРЕКП № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

Постанова НКРЕКП №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

Права та обов’язки постачальника природного газу  

Права та обов’язки споживача природного газу 

Примірник договіру постачання природного газу ПАТ «Укрнафта»

Ціни реалізації природного газу:
Процедура вирішення спорів

Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування договору поставки природного газу або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

У випадку виникнення будь-яких спірних питань, будь ласка, звертайтеся за адресою:

04053, м.Київ, Несторівський пров., 3-5

Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15

П'ятниця з 8.30 до 16.00

Телефон: +38044 503 47 66

Електронну пошта:

Volodymyr.Kisel@ukrnafta.comOlesia.Stoliar@ukrnafta.com.

Особи, відповідальні за врегулювання спорів - Кісель Володимир Васильович, Столяр Олеся Петрівна, менеджери з продажу газу. 

У випадку недосягнення згоди шляхом проведення переговорів споживач має право звернутися із відповідною заявою до Регулятора ринку природного  газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України.

Порядок розгляду вказаних скарг Регулятором передбачений ст.21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Контактна інформація ПАТ "Укрнафта": 

Адреса: 04053, м.Київ, Несторівський пров., 3-5.

Режим роботи: Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15,

Пятниця з 8.30 до 16.00.

Вихідний: субота, неділя.

Телефон: +38 044 506 11 99.

Електронна пошта: info@ukrnafta.com