Монтажно-налагоджувальне управлiння Монтажно-налагоджувальне управлiння
Монтажно-налагоджувальне управління

Монтажно-налагоджувальне управління ПАТ «Укрнафта» (далі – МНУ) створено 18 листопада 2005 року.

Візія:
Ми – команда новаторів-професіоналів, яка розробляє та запроваджує кращі практики надання послуг технічного супроводу та обслуговування підприємств нафтогазового комплексу.

Місія: Ми здійснюємо професійне надання послуг, які забезпечують надійність та безпеку функціонування обладнання і якість продуктів нафтогазової промисловості.

Наші цінності:

 • Компетентність
 • Командна робота
 • Дієва ініціативність
 • Довіра 
 • Творчість

Сфера діяльності:

МНУ є багатопрофільною сервісною організацією, яка надає послуги з обслуговування :

 • автоматизованих систем керування технологічними процесами;
 • автоматизованих вузлів обліку рідини та газу;
 • хроматографів та іншого обладнання хіміко-аналітичних лабораторій;
 • лічильників витрати рідини та газу;
 • засобів вимірювальної техніки та автоматизації виробництва;
 • систем протипожежного захисту;
 • систем охоронної сигналізації та відеоспостереження;
 • теплотехнічного обладнання та систем;
 • систем вентиляції та кондиціонування;
 • насосно-компресорного обладнання;
 • приладів та пристроїв безпеки вантажопідіймальних кранів;
 • засобів захисту при виконанні робіт на висоті.

МНУ забезпечує комплексне надання послуг на всіх етапах життєвого циклу експлуатації технологічного обладнання об’єктів видобутку, підготовки, транспортування та переробки нафти і газу, – від монтажних та пусконалагоджувальних робіт при введенні об’єктів в дію до забезпечення їх постійної експлуатаційної придатності шляхом проведення технічного обслуговування, налагодження, калібрування, діагностування та ремонту в процесі експлуатування.

МНУ має територіально розгалужену структуру, наші підрозділи розташовані практично у всіх регіонах України, де здійснюється видобуток нафти та газу: Сумській, Полтавській, Чернігівській, Івано-Франківській та Львівській областях. Це дає можливість забезпечити оперативність та ефективність надання послуг замовникам.

Багаторічний досвід, висококваліфікований персонал, розвинена, сучасна матеріально-технічна база дозволяє МНУ виконувати завдання підвищеної складності за всіма напрямками діяльності

Серед замовників послуг МНУ – не лише структурні одиниці ПАТ «Укрнафта», а і сторонні підприємства нафтогазового сектору.

МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРНАФТА» ПРОПОНУЄ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
 • Монтаж та пусконалагоджувальні роботи засобів автоматизації та автоматизованих систем керування технологічними процесами.
 • Технічне обслуговування автоматизованих систем керування технологічними процесами та інформаційно-вимірювальних систем.
 • Розробка програмного забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами та інформаційно-вимірювальних систем.

МНУ має досвід налагодження, обслуговування та програмування систем на базі програмованих логічних контролерів Siemens, Mitsubishi, Allen-Braddley, B&R automation, ICPDAS, ADAM, Emerson, Weintek та Scada пакетів Citect, InTouch, TraceMode, DeltaV, НІП «Дія» та іших.

 

АВТОМАТИЗОВАНІ ВУЗЛИ ОБЛІКУ РІДИНИ ТА ГАЗУ
 • Пусконалагоджувальні роботи автоматизованих вузлів обліку рідини та газу.
 • Технічне обслуговування автоматизованих вузлів обліку рідини та газу.
 • Підготовка та участь у проведенні державних повірок вузлів обліку в комплексі та окремих засобів вимірювальної техніки.

МНУ має досвід обслуговування вузлів обліку та інформаційно-вимірювальних систем, побудованих на базі обчислювачів, коректорів, багатопараметричних перетворювачів, коріолісових та ультразвукових витратомірів, рівнемірів виробництва ДК Укргазтех, АТ Енергооблік, ТОВ НВП Гремпіс, ТОВ Ізодром, СП Радміртех, Emerson, Fisher Rosemount, Yokogawa, ABB, Aplisens, НВП Мікрометрм Siemens, Honeywell, Метран, Елемер, Сафір, ПГ Мида, Krohne, Endress Hauser та інших, а також напрацювання щодо ремонтно-відновлювальних робіт приладів високої конструктивної та функціональної складності.

ХРОМАТОГРАФИ ТА ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ ХІМІКОАНАЛІТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
 • Технічне обслуговування хроматографічного та іншого лабораторного обладнання.
 • Відновлення працездатності хроматографів та іншого лабораторного обладнання.
 • Підготовка та участь у проведенні державних повірок хроматографічних комплексів.

МНУ має досвід обслуговування, налагодження та ремонту хроматографів Кристалл 5000.2, Кристалл 2000М, Хромос ГХ-1000, Aglient; вимірювачів густини DMA 4500; спектрофотометрів Ulab 102; аналізаторів масової частки сірки у скрапленому і природному газах XPLORER TS; конденсаційно-термометричних гігрометрів серії «Торос»; колориметрів фотометричних КФК-2Мк; рН-метрів рН-150МИ та аналогічних; апаратів для розгонки нафтопродуктів АФС-1n, АРНП-2; апаратів для визначення сірки у темних нафтопродуктах ПОСТ-2Мк; термостатів, бань водяних, шаф сушильних, печей муфельних, аквадистиляторів та іншого лабораторного обладнання.

ЛІЧИЛЬНИКИ ВИТРАТИ РІДИНИ ТА ГАЗУ
 • Контроль метрологічних характеристик лічильників витрати рідини та газу.
 • Підготовка лічильників до державної повірки, організація та участь у державній повірці лічильників.
 • Відновлення працездатності лічильників витрати рідини та газу.

МНУ має дві автоматизовані повірочні установки для перевірки метрологічних характеристик лічильників витрати рідини та газу з можливістю організації державної повірки. Ми володіємо досвідом налагодження, ремонту та перевірки метрологічних характеристик лічильників витрати рідини типу НОРД, ТОР, ПУР, УВР-011, Взлет, ЛЛТ та інших, газових лічильників, таких як ГУВР-011 виробництва АТ Енергооблік, КВР виробництва СП Радміртех, роторних та турбінних газових лічильників РГК, РГС, ЛГ-К виробництва ПрАТ Промприлад, лічильників газу Itron Delta, вихорових лічильників Endress Hauser Prowirl.

Установка для лічильників рідини має такі основні характеристики:

Діапазон витрат – від 0,3 м3/ч до 180 м3/ч.
Діаметри умовного проходу лічильників – 40, 50, 65, 80, 100, 150 мм.
Основна відносна похибка вимірювання об’ємної витрати та об’єму рідини установкою – ± 0,2 %.

Установка для лічильників газу має такі основні характеристики:

Діапазон витрат – від 0,16 м3/ч до 2500 м3/ч.

Діаметри умовного проходу:
     - Для турбінних лічильників – 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200мм;
     - Для роторних лічильників – 23, 32, 40, 50, 65, 100, 125, 150 мм.
Основна відносна похибка установки:
     - ± 0,3 % для діапазону 0,5-2500 м3/ч;
     - ± 0,5 % для діапазону 0,16-0,5 м3/ч.

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
 • Ремонт та контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки:
       - манометрів технічних, електроконтактних та самопишучих;
       - гідравлічних індикаторів ваги;
       - манометрів свердловинних;
       - щитових електроприладів.
 • Градуювання резервуарів:
       - геометричним методом (наземних вертикальних та горизонтальних);
       - об’ємним методом.
СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
 • Монтаж та пусконалагоджувальні роботи систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації,  систем пожежогасіння, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних оповіщень).
 • Технічне обслуговування систем протипожежного захисту (проведення технічного обстеження, обслуговування та ремонтно-відновлювальних робіт систем пожежної  сигналізації, систем пожежогасіння, систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей).

МНУ має досвід обслуговування систем протипожежного захисту, побудованих на базі приладів «Тірас», «Варта», «Артон» та інших.

СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
 • Монтаж та пусконалагоджувальні роботи систем охоронної сигналізації та відеоспостереження.
 • Технічне обслуговування систем охоронної сигналізації та відеоспостереження.
ТЕПЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА СИСТЕМИ
 • Пусконалагоджувальні роботи та режимно-налагоджувальні еколого-теплотехнічні випробування паливовикористовуючого обладнання:
        - котлів парових (типів ПКН, КПА, Е, МЗК, ДКВР та інших);
        - котлів водогрійних (типів КСГ, АОГВ, Е, Факел, DTG, Viessmann Vitoplex, КГБ, КСТ, КВаС, ВК, КСВА, ДКВР, ВКГМ, КСВа та інших);
        - підігрівачів (типів ПГ, ПТ, Тайфун, КГ та інших);
        - технологічних печей (типів ЦС, ПБ, ПБ, ОФГ, ПБГ та інших);
        - теплогенераторів (типу ТГ та інших).
 • Налагоджувальні роботи водопідготовчого обладнання (натрій-катіонітових фільтрів, деаераторів) та водно-хімічного режиму котлів.
 • Налагоджувальні роботи автоматики безпеки паливовикористовуючого обладнання (парових та водогрійних котлів, технологічних печей та підігрівачів, теплогенераторів, побутових котлів, пересувних парових установок та іншого обладнання).
 • Налагоджувальні роботи теплових мереж (парових та водогрійних теплових мереж, систем теплоспоживання).
 • Тепловізійне обстеження об’єктів (будівель та споруд, паливовикористовуючого та теплоенергетичного обладнання, електричного та промислово-технологічного обладнання, теплових мереж та іншого).
 • Енергетичний аудит будівель (житлових, громадських, адміністративних та промислових будівель та споруд).
СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ
 • Аеродинамічні випробування та налагоджування вентиляційних систем:
        - передпускові випробування та налагодження вентиляційних систем на проектні показники;
        - паспортизація вентиляційних систем;
        - періодичні випробування та налагодження вентиляційних систем на проектні показники під час експлуатації.
 • Ремонт та технічне обслуговування вентиляційних установок з такими типорозмірами вентиляторів:
        - відцентрових від №2,5 до №12;
        - осьових від №3,15 до №10;
        - дахових від №3,15 до №6,3;
        - пилових від №3,15 до №10.
НАСОСНО-КОМПРЕСОРНЕ ОБЛАДНАННЯ
 • Вібродіагностування насосно-компресорного обладнання:
        - двигунів електричних із шкалою потужності до 1600 кВт;
        - насосів відцентрових багатоступінчастих типу ЦНС, багатосекційних, призначених для перекачування води;
        - відцентрових нафтових консольних насосів типу НК і секційних типу HПС і НСД, призначених для перекачування нафти, нафтопродуктів,          зріджених вуглеводневих газів та інших рідин;
        - гвинтових компресорів для перекачки газу.
ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ
 • Монтаж, налагодження, ремонт приладів та пристроїв безпеки вантажопідіймальних кранів:
        - приладів та пристроїв безпеки типу ОГБ-2, ОГБ-3П, ПЗК-10, ПЗК-30, ОНК-160;
        - анемометрів АСЦ-3 та інших.
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ НА ВИСОТІ
 • Проведення статичних випробувань засобів захисту при виконанні робіт на висоті:
        - драбин та стрем’янок;
        - запобіжних поясів, страхувальних стропів.