Аудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2018 рік
Аудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2018 рік

ПАТ «Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, опублікувала аудійовану фінансову звітність за 12 місяців 2018 року. 

Показники

12 міс. 2018

12 міс. 2017

Видобуток нафти з конденсатом, тис. т

1 448

1 379

Видобуток газу, млн м3

1 082

1 108

Виробництво скрапленого газу, тис. т

110

116

Реалізація моторного палива, тис. т

455

493

Чистий дохід, млн грн

36 113

26 907

Прибуток / (збиток) від операційної діяльності, млн грн

7 979 

104 

Результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA), млн грн

12 293

4 041

Прибуток / ( збиток) до оподаткування, млн грн

7 861 

57

Податок на прибуток, млн грн

(1 423) 

45

Чистий прибуток / (збиток), млн грн

6 438 

102 

Марк Роллінc, Голова Правління ПАТ «Укрнафта»:

«2018 рік виявився для «Укрнафти» переломним як з огляду наших виробничих досягнень, так і з точки зору фінансових результатів. Я пишаюся роботою всіх наших співробітників у минулому році, яка зробила можливими відновлення позитивної динаміки видобутку та продовження процесів модернізації і трансформації компанії. Завдяки нашим зусиллям ми отримали блискучі фінансові результати. За наявності фінансових, політичних та економічних обмежуючих чинників, у яких уже не перший рік доводиться працювати компанії, результати минулого року важко переоцінити. Вони зміцнили позицію компанії для подальшого сталого розвитку.

Хочу подякувати всій висококваліфікованій команді «Укрнафти» за ті зміни, які нам вдалось зробити в компанії за ці трохи більше ніж 3 роки, -  у «Укрнафти» попереду чудове майбутнє!»

Виробництво та інші чинники, які вплинули на дохід компанії

У 2018 році «Укрнафта» поступово та впевнено нарощувала видобуток нафти і конденсату та стабілізувала видобуток природного газу. Середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс на 5% до 3,97 тис. т/добу проти 3,78 тис. т/добу в 2017 році.  Водночас, середньодобовий видобуток газу продемонстрував незначне зменшення з 3,03 млн м3/добу до 2,96 млн м3/добу.

До кінця 2018 року компанія, по суті, повернулась до виробничого рівня до вимушеної зупинки шести родовищ, яка мала місце в другій половині 2017 року.

Загалом позитивним виробничим результатам в умовах обмежених інвестиційних ресурсів на виснаженому фонді свердловин «Укрнафти» посприяли операції з переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних свердловин, гідравлічного розриву пластів, заміна критично зношеного обладнання.

Загалом, у минулому році компанія провела 17 операцій гідророзриву пласту, завершила капітальний ремонт (КРС) на 121 свердловині та провела 93 операції з інтенсифікації видобутку. Завдяки КРС, станом на 31 грудня 2018 року, додатково видобуто 58,4 тис. т нафти і конденсату та 74,2  млн м3 газу. Операції з інтенсифікацій дали додаткові 27,2 тис. т нафти та 12,4 млн м3 газу.

У 2018 році склалася сприятлива цінова ситуація на нафтовому ринку: середньозважена ціна реалізації бареля нафти становила 70 доларів США, порівняно з 51,8 доларами США в 2017 році. На тлі зростання цін на нафту показник чистого доходу за 2018 рік зріс до 36,1 млрд грн порівняно з 26,9 млрд грн у 2017 році. Упродовж 2018 року «Укрнафта» регулярно зіштовхувалася з проблемою роботи державних аукціонів, через які вона зобов’язана реалізовувати нафту та конденсат за регульованими державою цінами. Минулого року відбулися 13 державних аукціонів з 24 заявлених, що негативно вплинуло на стабільність грошового потоку компанії.

Аналіз фінансових результатів

У 2018 році прибуток від операційної діяльності зріс і склав 7 979 млн грн. На його розмір вплинули негрошові операції на формування резервів, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема:

  • витрати на формування забезпечення під можливі штрафи та пені за несплачені рентні платежі і податки попередніх періодів – 2,8 млрд грн.

Без урахування зазначених негрошових витрат результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA) за 2018 рік виріс на 204% порівняно з попереднім роком і сягнув 12,3 млрд грн.

Прибуток до оподаткування склав 7 861 млн грн та сформувався за рахунок процентного доходу в розмірі 80 млн грн, а також фінансових витрат на суму 206 млн грн.

Витрати з податку на прибуток склали 1 423 млн грн та сформувались за рахунок витрат по поточному податку на прибуток у розмірі -2 114 млн грн, а також відстроченого податку на прибуток у розмірі 691 млн грн. Враховуючи це, показник чистого прибутку за 2018 рік склав 6 438 млн грн, порівняно із 102 млн грн чистого прибутку  в попередньому році.

Рентні платежі та податковий борг

У 2018 році  «Укрнафта» сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на суму 16,3 млрд грн, включаючи 1,4 млрд грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Таким чином, сума податкових платежів за минулий рік перевищила відповідний показник 2017 року на 50,9% (10,8 млрд грн), а 2016 року – на 101,2% (8,1 млрд грн).Загалом у минулому році на сплату податків компанія спрямувала 57% власного грошового потоку.

У 2018 році компанія в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, водночас погашаючи прострочений податковий борг на регулярній основі. В цілому за звітний період «Укрнафта» погасила 1,4 млрд грн податкового боргу.

Станом на 31 грудня 2018 року прострочений податковий борг «Укрнафти» становив 10,4 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності, без урахування пені та штрафів, що нараховуються при погашенні боргу. Підхід «Укрнафти» до обліку податкового боргу відповідає чинному законодавству та узгоджується з рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора.

Як відомо, протягом двох років «Укрнафта» направила уряду низку пропозицій щодо реструктуризації податкового боргу, проте жодна з них не отримала підтримки. Вже в поточному 2019 році акціонери погодили рішення, яке має призвести до повного погашення простроченого податкового боргу компанії через придбання НАК «Нафтогаз України» 2,06 млрд м3 газу, що був  закачаний видобувником до підземних сховищ у попередні періоди, а також 2 млрд м3 газу майбутнього видобутку. В свою чергу «Укрнафта» направить отримані гроші виключно на погашення податкового боргу, а також інших податкових зобов’язань, які виникнуть у процесі виконання угод, що відкриє шлях до збільшення інвестицій, модернізації виробничих активів та сталого зростання обсягів видобутку вуглеводнів. Водночас, «Укрнафта» зможе повністю сплатити податковий борг лише в разі повного виконання угод про купівлю-продаж газу.

Інвестиції

Капітальні вкладення за 2018 рік склали 1,2 млрд грн при запланованих 4,3 млрд грн. Водночас у звітний період інвестиції на 38,8% перевищили  показник 2017 року (871 млн грн).Однак рівень інвестицій залишається суттєво нижчим за мінімально необхідний для стабілізації та нарощування обсягів видобутку.

На 2019 рік компанія запланувала інвестиційну програму на рівні 2,9 млрд грн. Вона вважає, що ці інвестиції є критично необхідними для забезпечення базових виробничих потреб, безпеки праці та безаварійної роботи обладнання. Проте виконання інвестиційної програми, як і попередні роки, повністю залежить від реалізації рішення щодо погашення податкової заборгованості.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до прес-служби: +38 044 239 14 93

Читайте також