Результати роботи компанії в 1 півріччі 2019 року
Результати роботи компанії в 1 півріччі 2019 року

ПАТ «Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, публікує виробничі та фінансові результати за шість місяців 2019 року. 

Ключові моменти 

 • компанія збільшила середньодобовий видобуток вуглеводнів;
 • майже вдвічі збільшились інвестиції в порівнянні з попереднім роком;
 • компанія зберегла прибутковість, проте показники чистого доходу та прибутку зменшились;
 • завершено ребрендинг 9 нових АЗС UKRNAFTA в Західній Україні;
 • триває процес модернізації організаційної структури та автоматизації бізнес-процесів. 

Ключові події

 • проведено 99 операцій  капітального ремонту та інтенсифікації свердловин, а також 4 операції гідророзриву пласту; з бездії виведено 76 нафтових свердловин;
 • розпочато буріння свердловини №102 на Верхньомасловецькому родовищі;
 • запущено спільний проект з СП «Полтавська газонафтова компанія» по підготовці газу «Укрнафти» з Новогригорівського родовища (Полтавська область);
 • переобрано Наглядову Раду ПАТ «Укрнафта» із введенням до її складу 6 незалежних членів;
 • акціонерами узгоджено рішення щодо погашення простроченого податкового боргу;
 • Марк Роллінс завершив роботу на посаді Голови Правління; Олег Гез, Заступник Голови Правління, Виконавчий віце-президент з питань збуту, призначений виконуючим обов’язки Голови Правління до обрання нового очільника в порядку, передбаченому новим Статутом компанії;
 • завершено консолідацію всієї інформаційної структури «Укрнафти» в єдиний інформаційний простір на базі хмарних технологій від Microsoft.

 

 

1 півріччя  2019

1 півріччя 2018

Різниця, %

Чистий дохід, млн грн

13 883

16 762

(17,2)

Прибуток до оподаткування, млн грн

8,3

2 996

(100)

Податок на прибуток, млн грн

9,9

(935)

n/a

Чистий прибуток/ (збиток), млн грн

18,2

2 061

(99)

Видобуток нафти з конденсатом, тис. т

756

711

6,3

Видобуток газу, млн м3

577

522

10,5

Виробництво скрапленого газу, тис. т

55,1

55,0

0,2

 

Середньодобовий видобуток

2 кв. 2019

1 кв. 2019

Різниця, %

1 півріччя 2019

2 півріччя 2018

Різниця, %

Видобуток нафти з конденсатом, тис. т

4,18

4,17

0,1

4,18

4,00

4,3

Видобуток газу, млн м3

3,16

3,22

-1,9

3,19

3,04

4,7

Аналіз виробничих результатів

У 1 півріччі 2019 року «Укрнафта» збільшила cередньодобовий видобуток нафти та конденсату до 4,18 тис. т/добу. Це на 6,3% більше за аналогічний показники 1 півріччя минулого року та на 4,3% більше за показник 2 півріччя 2018 року. Середньодобовий видобуток газу, у свою чергу, виріс до 3,19 млн м3/добу, збільшившись на 10,5% до 1 півріччя 2018 року та на 4,7% до 2 півріччя 2018 року.

У звітний період компанія продовжує нарощувати видобуток вуглеводнів завдяки ефективній роботі з діючим фондом свердловин. Так, у 1 півріччі 2019 року «Укрнафта» провела 4 операції гідророзриву пласту, завершила капітальний ремонт на 71 свердловині та провела 28 операцій з інтенсифікації видобутку. Завдяки цим заходам, станом на 30 червня 2019 року, додатково видобуто 19,04 тис. т нафти і конденсату та 41,18 млн м3 газу. Також у звітний період компанія вивела з бездії 76 нафтових свердловин.

Нагадаємо, що перейти від стабілізації видобутку до його зростання «Укрнафта» зможе лише за рахунок збільшення інвестицій у модернізацію інфраструктури, інтенсифікацію видобутку, буріння нових свердловин та отримання нових ділянок. Однак за відсутності рішення щодо простроченого податкового боргу, а також стабільної системи реалізації видобутої нею сировини таке збільшення неможливе. Це в свою чергу не дає змоги підтримувати високі темпи зростання видобутку, про що свідчить скорочення темпів приросту квартал до кварталу.

Аналіз фінансових результатів

У 1 півріччі 2019 року «Укрнафта» зберегла прибутковість попри негативну кон’юнктуру цін на нафту та газ на внутрішньому ринку. Водночас основні фінансові результати компанії зменшились: чистий дохід склав 13,9 млрд грн, чистий прибуток – 18,2 млн грн.

На фінансові результати вплинули наступні чинники: протягом 1 півріччя середньозважена вартість реалізації нафти склала 60,4 дол. США за барель, що на 10,1% менше в порівнянні з показником за аналогічний період 2018 року, а середньозважена вартість реалізації природного газу становила 7 409 грн за тис.м³, що на 18% нижче у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Також протягом звітного періоду «Укрнафта» скоротила обсяг продажу світлих нафтопродуктів, в тому числі через скорочення попиту на бензин на українському ринку. Водночас, вона збільшила запас нафтопродуктів, який передбачається реалізувати в майбутньому.

Компанія продовжує повністю виконувати поточні податкові зобов’язання: за 1 півріччя вона сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на суму 6,8 млрд грн. Податки за звітний період на 2,0% перевищили аналогічний показник минулого року (6,6 млрд грн).

У той же час залишається невирішеним питання простроченого податкового боргу «Укрнафти», над яким компанія працює вже більше трьох років. Вона направила уряду низку пропозицій, проте жодна з них не отримала підтримки. В березні цього року акціонери погодили рішення, яке має призвести до повного погашення простроченого податкового боргу через придбання НАК «Нафтогаз України» 2,06 млрд м3 газу, що був  закачаний видобувником до підземних сховищ у попередні періоди, а також 2 млрд м3 газу майбутнього видобутку. В свою чергу «Укрнафта» направить отримані гроші виключно на погашення податкового боргу (включно із штрафами та пенями), а також інших податкових зобов’язань, які виникнуть у процесі виконання угод. Вирішення проблеми простроченого податкового боргу відкриє шлях до збільшення інвестицій, модернізації виробничих активів та сталого зростання обсягів видобутку вуглеводнів. Однак рішення уряду з цього питання і досі відсутнє.

Відповідно «Укрнафта» продовжує нести витрати на формування забезпечення під можливі штрафи і пені за несплачені рентні платежі і податки минулих періодів. В 1 півріччі цього року вони сягнули1,8 млрд грн.

Капітальні вкладення у звітний період становили 749 млн грн, збільшившись на 86% до аналогічного періоду минулого року. Компанія значно наростила інвестиції в оновлення обладнання, а також капітальні ремонти свердловин, проте її фінансування залишається на недостатньому рівні, адже оптимальна інвестиційна програма на 2019 рік передбачає 2,9 млрд грн вкладень.

Читайте також