Підсумки Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта»
Підсумки Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта»

18 травня відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта». Згідно з порядком денним акціонери ознайомилися зі звітами Наглядової ради і Правління ПАТ «Укрнафта» за 2019 та 2020 роки і визнали роботу цих органів задовільною.

Збори акціонерів також затвердили основні напрями діяльності на 2021 рік, які були запропоновані Правлінням та рекомендовані Наглядовою радою Товариства.

Крім цього, акціонери прийняли рішення про розподіл чистого прибутку і збитків ПАТ «Укрнафта» за 2018-2020 рр.

За результатами 2018 р. будуть виплачені дивіденди на суму 1 931,6 млн. грн. або 35,62 грн. на одну просту акцію, що складає 30% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2018 р. згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Решту чистого прибутку Товариства за 2018 рік вирішено направити на покриття накопиченого збитку.

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році прийнято рішення дивіденди не нараховувати.

Оскільки Товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів за 2020 рік до 1 травня 2021 року, акціонери вирішили дивіденди не нараховувати, а прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».