На Загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрнафта» обрано нового Голову Правління

22 липня відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта». Зборами  було обрано Голову Правління компанії, нові склади Наглядової ради та Ревізійної комісії, прийнято рішення про розподіл чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2014 р. Рішення з більшості питань порядку денного Загальних зборів були підтримані як НАК «Нафтогаз України», так і  переважною більшістю міноритарних акціонерів.

Згідно з порядком денним  акціонерами прийнято рішення про розподіл чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2014 р. Дивіденди будуть нараховані у розмірі 23,32 грн. на одну акцію; в цілому виплати складуть 1,26 млрд. грн., тобто 99,99% чистого прибутку, відображеного у фінансовій звітності компанії, складеній за міжнародними стандартами. Дивіденди виплачуватимуться у період з 3 серпня по 3 жовтня 2015р. Сплата дивідендів акціонеру Товариства – НАК «Нафтогаз України», здійснюватиметься шляхом перерахування відповідної суми до Державного бюджету України.

Збори акціонерів також обрали  новий склад Наглядової ради, до якого  увійшли за подання НАК «Нафтогаз України» - Андрій Коболєв, Сергій Перелома, Сергій Коновець, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, Петро Столяр; за поданням приватних акціонерів – Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Михайло Кіперман, Ігор Палиця та Уріел Цві Лейбер. Головою Наглядової ради відповідно до рішення акціонерів став  Голова Правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Головою Ревізійної комісії обрано Вадима Свіріна. Членами Ревізійної комісії також стали  Сергій Рубіс, Ольга Андріяшина, Наталія Парахоняк, Ніла Дубенко.

Головою Правління ПАТ «Укрнафта» обрано Марка Роллінса. За відповідне рішення проголосувало 99,97% присутніх на зборах акціонерів.

23 липня Марк Роллінс відвідав центральний офіс ПАТ «Укрнафта», зустрівся з окремими членами Правління компанії та представниками трудового колективу. На сьогодні розпочато реалізацію процедурних питань із його працевлаштування.

Читайте також