ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства