Окремі аспекти діяльності ПАТ «Укрнафта» в цифрах

Спостерігаючи за штучно створеним у суспільстві резонансом навколо діяльності ПАТ «Укрнафта» та її керівництва, Товариство в свою чергу вирішило повідомити про деякі показники своєї діяльності, на які зазвичай не звертають уваги представники органів державної влади та ЗМІ. На наш погляд, аналіз цих показників надасть змогу усім зацікавленим особам сформувати більш об’єктивне уявлення про роботу ПАТ «Укрнафта».

У період з 2003 по 2014 роки було проведено 17 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта».

У період з 2004 по 2014 роки Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» були прийняті рішення про розподіл прибутку підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності 2003-2013 років на загальну суму 13 110 826 862,70 грн.

Оскільки 50% +1 акція статутного капіталу ПАТ «Укрнафта» належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», то на долю Держави припадає більше половини даної суми.

Станом на дату цієї публікації за результатами діяльності 2003-2010 років вже здійснено виплату дивідендів на суму 9 093 323 197,46 грн., з яких 4 655 788 897,76 грн. сплачено на долю акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а отже до Державного бюджету України.

За період 2010-2014 років не було випадків зриву або блокування Товариством чи його акціонерами проведення жодних Загальних зборів акціонерів Товариства. У зазначений період збори проводилися 5 разів.

Останні Загальні збори акціонерів відбулися 10.10.2014 року. За пропозицією Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відповідно до завдання на голосування, погодженого Кабінетом Міністрів України, було сформовано нові склади Наглядової ради та Ревізійної комісії, до яких ввійшли запропоновані мажоритарним акціонером особи. При цьому більшість членів вказаних органів управління Товариства є представниками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Також на цих Загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 – 2013 роках у сумі 3 799 249 410,6 грн. Виплата дивідендів здійснюється ПАТ «Укрнафта» у строки, встановлені рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме до 10.04.2015 року. Таким чином, про порушення терміну виплати дивідендів за 2011-2013 рр. наразі говорити неправомірно. Разом з тим звертаємо увагу, що 120 000 000,00 грн. із вказаної суми вже надійшло до Державного бюджету України.

ПАТ «Укрнафта» вважає за доцільне розглядати вищезазначені показники у порівнянні з показниками підприємств, діяльність яких здійснюється під повним контролем Держави. Галузеві експерти та журналісти, даючи оцінку діям менеджменту ПАТ «Укрнафта» і Товариства в цілому, повинні були б враховувати вищевказане та провести певні паралелі та утриматись від висновків про Товариство, які не ґрунтуються на конкретних фактах.

Правління ПАТ «Укрнафта»

Читайте також