План капітальних інвестицій у виробництво на 2012 рік

Київ – ПАТ «Укрнафта» (UX: UNAF; далі – «Укрнафта» або «Компанія») завершила роботу над планом капітальних інвестицій у видобуток нафти і газу на 2012 рік.

Метою плану є стабілізація показників видобутку у 2012 році та створення передумов для забезпечення росту виробництва у подальші роки за рахунок застосування сучасних управлінських підходів та технологій розробки родовищ. Разом з цим, буде підвищена дисципліна при розподілі інвестиційних ресурсів.

У плані інвестицій на 2012 рік робиться акцент на більш широкому використанні таких сучасних технологій, як горизонтальне буріння, гідророзрив пласта (ГРП), 3D-сейсміка, а також заходів, спрямованих на оптимізацію розробки родовищ Компанії. Серед ключових складових плану капітальних інвестицій у виробництво на 2012 рік слід назвати:

• Буріння. Протягом наступних 12 місяців Укрнафта розпочне реалізацію, як мінімум, 16 проектів нових нафтових свердловин, у т. ч. 9 горизонтальних. Загальний обсяг інвестицій у буріння складе щонайменше 425,5 млн. грн. Реалізація плану також дозволить підтримати показники видобутку газу за рахунок реалізації ряду проектів газоконденсатних свердловин і додаткових обсягів попутного газу, видобутого з нових нафтових свердловин. Своєчасність виконання програми буріння буде залежати від строків завершення процедур землевідведення (відповідна робота вже ведеться компанією).

• ГРП. У 2012 р. Укрнафта планує здійснити більше 80 операцій ГРП на нафтових свердловинах, порівняно з 46 у 2011 р. Більша частина програми ГРП здійснюватиметься із застосуванням власного обладнання Компанії; для проведення потужних ГРП залучатимуться міжнародні підрядники. Ряд операцій ГРП планується провести на газових і газоконденсатних свердловинах. Також передбачено інвестиції у модернізацію флоту ГРП Укрнафти, що дозволить привести операційні характеристики цього обладнання у відповідність із вимогами нової робочої програми ГРП.

• Оптимізація експлуатації родовищ. Компанія бачить істотний потенціал збільшення видобутку за рахунок оптимізації управління існуючими активами. План на 2012 р. включає заходи, спрямовані на підвищення якості капітальних ремонтів свердловин і скорочення термінів їх проведення, оптимізацію використання систем механізованого видобутку та заводнення.

• Сейсморозвідка. Укрнафта планує істотно збільшити вкладення у 3D-сейсморозвідку: в 2012 р. передбачається здійснити відповідні роботи на дев'яти родовищах. Наявність даних 3D-сейсморозвідки критично важлива для розуміння геології активів Укрнафти. Заплановані інвестиції в сфері геології та геофізики також включають придбання сучасного програмного забезпечення для моделювання нафтогазоносних колекторів.

• Модернізація обладнання та інші проекти. Компанія має намір модернізувати, як мінімум, дві наявні важкі бурові установки "Уралмаш-3Д". Для будівництва нових свердловин на неглибоких родовищах планується залучити сучасну мобільну бурову установку. План капітальних інвестицій у виробництво на 2012 рік також включає 52 проекти капітального будівництва, реалізація яких необхідна для підтримки операційної діяльності Укрнафти.

Зараз Укрнафта розглядає можливі варіанти залучення технологічних та фінансових партнерів для максимально ефективної реалізації деяких з перерахованих вище проектів.

Девід Стюрт, директор з виробництва ПАТ "Укрнафта", відзначив: «Якість нафтогазових активів визначається не тільки геологічними характеристиками, але й рівнем технологій, що використовуються для їх розробки. Для максимальної реалізації потенціалу Укрнафти ми будемо застосовувати методи видобутку, які в найбільшій мірі відповідають поточній стадії життєвого циклу наших активів. За останні десять років багато інших компаній, що працюють на території колишнього Радянського Союзу, пройшли через подібні зміни, і нам потрібно лише правильно застосувати накопичений досвід».

Читайте також