Підтверджена аудиторами фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2015 рік

ПАТ «Укрнафта», провідна нафтовидобувна компанія України, оприлюднила підтверджену незалежними аудиторами  фінансову звітність за 2015 рік.

Виробничі показники

Од.
виміру

2015 р.

2014 р.

Різниця, %

Видобуток нафти з конденсатом (основна і спільна діяльність)

тис. т

1.671

1.888

(11,5)%

Видобуток газу (основна і спільна діяльність)

млн м3

1.503

1.737

(13,5)%

Виробництво скрапленого газу

тис. т

154

163

(5,3)%

Реалізація моторного палива

тис. т

594

677

(12,3)%

Фінансові показники (МСФЗ)

Од.
виміру

2015 р.

2014 р.

Різниця, %

Дохід

млн грн.

28.762

27.892

3,1%

Валовий прибуток

млн грн.

17.092

13.769

24,1%

Операційний прибуток/(збиток)

млн грн.

(3.514)

2.991

-

Чистий прибуток/(збиток)

млн грн.

(5.441)

1.265

-

Виробництво і операційний прибуток/(збиток)

У 2015 році частка компанії в загальному обсязі видобутку в Україні нафти з газовим конденсатом становила 67,9%, частка в обсязі видобутку газу – 7,6%. Порівняно з попереднім роком видобуток нафти з конденсатом знизився на 11,5%. Спад виробництва обумовлений природним виснаженням свердловин і відсутністю інвестицій у модернізацію виробничих потужностей.

Різке падіння цін на нафту порівняно з 2014 роком стало важливим фактором, що вплинув на операційний результат. Середня ціна бареля нафти в 2015 році становила 54 долара, в 2014 році – 96 доларів.

Підсумковий операційний збиток сягнув 3.514 млн грн. порівняно з прибутком 2.991 млн грн. в 2014 році.

Чистий прибуток/(збиток)

У 2015 році ПАТ «Укрнафта» отримало чистий збиток у розмірі 5.441 млн грн. згідно з МСФЗ, порівняно з прибутком у розмірі  1.265 млн грн. в 2014 році.

На фінансові результати вплинуло суттєве зниження базового операційного прибутку, як зазначено вище. Проте більшою мірою погіршення фінансових показників ПАТ «Укрнафта» пояснюється низкою негрошових операцій з обліку резервів, які були проведені наприкінці четвертого кварталу відповідно до стандартів МСФЗ. Зокрема, були нараховані резерви за податковими зобов'язаннями на суму 2,6 млрд грн.; штраф за несвоєчасну виплату дивідендів у розмірі 1,6 млрд грн.; резерви з проблемної дебіторської заборгованості в розмірі 6,2 млрд грн., а також низка інших нарахувань. За результатом консультацій з аудиторами, керівництво компанії визнало за потрібне врахувати ці резерви, хоч вони істотно вплинули на фінансовий результат компанії.

Слід зазначити, що протягом останнього кварталу 2015 року до державного бюджету були виплачені дивіденди за 2011-2014 роки в розмірі 2,41 млрд грн. На сьогодні сплачено всі дивіденди, що належать мажоритарному акціонерові.

Незважаючи на заявлені збитки, базові виробничі показники компанії залишалися стабільними протягом всього року, навіть в умовах важкої і нестабільної ринкової кон’юнктури. Однак Правління вважає життєво необхідним підвищити рівень інвестицій для збільшення обсягу виробництва і підвищення фінансових показників.

У 2015 році ПАТ «Укрнафта» увійшло в десятку найбільших платників податків України. Проте, як уже неодноразово зазначалося, існує значна податкова заборгованість, яку компанія була не в змозі виплатити протягом року.

Виходячи з цього, Правління компанії запропонувало в найкоротші терміни провести досудову санацію підприємства. Такий механізм фінансового оздоровлення передбачає згоду кредиторів на реструктуризацію та погашення боргів, водночас дає змогу компанії проводити модернізацію і розвиватися. Фінансове оздоровлення є також механізмом для запобігання списання боргу і банкрутства. Відповідні пропозиції були подані на розгляд Наглядової ради ПАТ «Укрнафта» і зараз знаходяться на розгляді.

Капітальні інвестиції

У 2015 році капітальні інвестиції становили 492 млн грн., що на 35,8% менше відповідного показника 2014 року. Більша частина інвестицій була сконцентрована в сфері розвідки та видобутку. Цього недостатньо для стабілізації виробництва й оновлення застарілого обладнання. Велика частина нових інвестицій буде зосереджена на бурінні та введенні в експлуатацію свердловин, на будівництві нафто- і газопроводів, насосних станцій, на впровадженні нових технологій і обладнання. Кошти, необхідні для підтримки бізнесу, оцінюються приблизно в 0,9-1,0 млрд грн., навіть незважаючи на те, що це все одно не в стані припинити певного спаду виробництва. У бюджеті на 2016 рік передбачено значні кошти на нові інвестиції, які будуть впроваджені за сприятливих ринкових умов.

Автозаправні станції

ПАТ «Укрнафта» володіє 537 АЗС, і є однією з найбільших мереж в Україні. 138 АЗС обладнані газозаправними пунктами. У 2015 році частка «Укрнафти» в загальному обсязі продажів через українські АЗС становила 17,3% – бензину і дизельного палива, 9,6% –  скрапленого газу. Цей операційний рік був дуже важким з огляду на складні економічні умови в країні. Проте цей вид діяльності продемонстрував позитивну рентабельність у 2015 році.

Персонал та витрати на соціальну сферу

Усвідомлюючи свою соціальну відповідальність, компанія приділяє значну увагу захисту інтересів працівників, їх професійному розвитку і оздоровленню. ПАТ «Укрнафта» надає значну підтримку проектам, які реалізуються місцевими громадами. Кількість працівників ПАТ «Укрнафта» в 2015 році сягнуло приблизно 26 тис. осіб. Фонд оплати праці співробітників у 2015 році становив 1,98 млрд грн., збільшившись на 17,3% порівняно з 2014 роком. Протягом року чотири тисячі працівників компанії пройшли програми підвищення кваліфікації, 1.350 – отримали нові професії.

ПАТ «Укрнафта» також приділяє значну увагу благодійній діяльності. Бюджет соціальних витрат в 2015 році становив 155 млн грн. Це насамперед матеріальна підтримка співробітників компанії. Колективним договором передбачено низку соціальних пільг і гарантій для працівників, в тому числі матеріальну допомога багатодітним сім’ям, допомога при народженні дитини тощо.

У 2015 році витрати на утримання об’єктів соціальної сфери сягнули 92 млн грн.

Перехідний рік

2015 рік був перехідним для компанії, оскільки в останньому кварталі компанію очолив новий Голова Правління, затверджений Загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта». Після цього відбулося оновлення складу і структури Правління.

На початку 2016 року ПАТ «Укрнафта» розробило і подало на розгляд Наглядової ради нову довгострокову стратегію, яка поклала початок програмі модернізації, що містить оптимізацію операційних витрат, а також поліпшення стратегії закупівель і охорони праці. Очікується, що компанія розпочне масштабну реструктуризацію в другій половині цього року.

 

За додатковою інформацією звертайтеся,  будь ласка, до прес-служби: +38 044 239 14 93

Читайте також