Неаудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2016 рік
Неаудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2016 рік

ПАТ «Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, опублікувала неаудійовану фінансову звітність за 12 місяців 2016 року. Наразі триває незалежний зовнішній аудит, компанія опублікує перевірений аудиторами фінансовий звіт у 2 кварталі 2017 року.

 

Показники

12 міс 2016

12 міс 2015

Видобуток нафти з конденсатом, тис. т

1 518

1 671

Видобуток газу, млн м3

1 301

1 503

Виробництво скрапленого газу, тис. т

134

154

Реалізація моторного палива, тис. т

541

594

Чистий дохід, млн грн.

22 579

28 762

Прибуток / (збиток) від операційної діяльності, млн грн.

(14 698)

(3 514)

Результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA), млн грн.

2 962

6 077

Прибуток / ( збиток) до оподаткування, млн грн.

(11 905)

(6 148)

Податок на прибуток, млн грн.

3 165

708

Чистий прибуток / (збиток), млн грн.

(8 739)

(5 441)

Марк Роллінc, Голова Правління ПАТ «Укрнафта»:

«Укрнафта» змогла стабілізувати виробництво на рівні, що перевищує природне падіння видобутку, незважаючи на складну ситуацію з цінами на нафту та обмежені інвестиції. Фінансовий результат 2016 року відображає збитки, які утворились в результаті дій та рішень, що були прийняті до приходу нової управлінської команди. Водночас, операційна діяльність компанії залишається життєздатною. Менеджмент вірить в потенціал компанії та бачить можливості для вирішення історичних проблем «Укрнафти». Ми продовжуємо діалог і очікуємо від держави та акціонерів рішень, які дозволять компанії розвиватись та відновити прибутковість.»

Виробництво та інші фактори

У 2016 році «Укрнафта» стабілізувала добовий видобуток нафти і конденсату на рівні 4,2 тис. т завдяки раціональному використанню обмежених фінансових ресурсів та низці технічних заходів з інтенсифікації видобутку на існуючих свердловинах. Водночас, порівняно з показниками 2015 року, видобуток нафти і конденсату знизився на 9,2%, а газу – на 13,4%. Скорочення видобутку обумовлене природним виснаженням свердловин і недостатнім рівнем інвестицій в обслуговування, модернізацію обладнання та буріння. Проте «Укрнафті» вдалося втримати обсяг виробництва на рівні, що перевищує темпи природного падіння видобутку.

На виробничі показники негативно вплинула також зупинка видобутку на Битків-Бабченському та Леляківському родовищі, де працюють два спільних підприємства за участі «Укрнафти». Згодом, в 1 кварталі 2017 року, виробництво на зазначених родовищах було відновлено.

Компанія працювала в умовах низьких цін на нафту, зокрема на початку року. Цінова ситуація покращилась до кінця року, проте середньозважена ціна бареля нафти в 2016 році становила 40 доларів, порівняно з 53 доларами в 2015 році.

На тлі зниження обсягів виробництва та низьких цін на нафту показник чистого доходу за 2016 рік знизився до 22,6 млрд грн. порівняно з 28,8 млрд грн в 2015 році.

Аналіз фінансових результатів

У 2016 році збиток від операційної діяльності становив 14,7 млрд грн.,на розмір якого суттєво вплинула низка негрошових операцій на формування резервів, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

  • витрати на формування забезпечення під можливі штрафи та пені за несплачені рентні платежі і податки попередніх періодів – 4,2 млрд грн. (6,3 млрд грн. в 2015);
  • витрати на формування резерву по дебіторській заборгованості та виданим авансам – 11,2 млрд грн. (2 млрд грн. в 2015);
  • витрати, пов’язані з переоцінкою активів компанії, ‒ 0,6 млрд. грн.

Основним фактором, що призвів до погіршення фінансового результату від операційної діяльності, є негрошові витрати з формування резерву по дебіторській заборгованості та виданим авансам, що містить дебіторську заборгованість по відвантаженій в 2015 році нафті, за яку не надійшла оплата.

Без врахування зазначених негрошових витрат результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA) за 2016 рік сягнув 3,0 млрд грн.

Збиток до оподаткування становив 11,9 млрд грн. Після врахування низки статей, таких як амортизація фінансових інструментів +2,8 млрд грн., податковий актив з податку на прибуток у розмірі +4 млрд грн. та податкове зобов’язання з податку на прибуток у розмірі – 800 млн грн., чистий збиток сягнув 8,7 млрд грн.

Рентні платежі та податковий борг

У 2016 році номінальна ставка рентної плати за видобуток нафти та конденсату становила 45% для свердловин глибиною до 5 тис. м та 21% ‒ для більш глибоких свердловин. Через особливості податкового законодавства, база для нарахування рентних платежів перевищувала фактичну ціну реалізації нафти та конденсату. Таким чином, за результатами 2016 року ефективна ставка ренти для компанії становила 47%.

Незважаючи на обмежений грошовий потік, «Укрнафта» в 2016 році сплатила 8,1 млрд грн. податків, що перевищує показник 2015 року, коли компанія сплатила 5,3 млрд грн. Загалом на сплату податків компанія спрямувала 45% власного грошового потоку, 26% - на невідкладні виробничі витрати та інвестиції, 16% - на оплату праці, та 12% - на оплату за нафтопродукти для забезпечення потреб мережі АЗС за перші чотири місяці 2016 року до зміни схеми роботи в роздрібному сегменті.

Однак компанія не змогла сплатити всі нараховані податки через необхідність фінансувати невідкладні виробничі потреби, труднощі з оплатою з боку деяких бізнес-партнерів та збільшення запасу нафтопродуктів. У результаті, станом на 31 грудня 2016 року, податковий борг компанії зріс на 3,1 млрд грн. до 13,2 млрд грн.

«Укрнафта» розуміє, що рівень накопиченої податкової заборгованості та нарахованих забезпечень під можливі штрафи та пені є непідйомним і обмежує можливості компанії проводити модернізацію та розвиватись. З огляду на це, на початку 2016 року правління компанії запропонувало в найкоротші терміни провести досудову санацію підприємства. Такий механізм фінансового оздоровлення передбачає згоду кредиторів на реструктуризацію та погашення боргів, та дозволяє компанії інвестувати та розвивати бізнес. Правління продовжує діалог та роботу над пошуком механізму вирішення цього питання.

Дебіторська заборгованість

Показник дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець 2016 року становив 2,8 млрд грн., зменшившись на 6,4 млрд грн., оскільки компанія була змушена сформувати резерв сумнівних «історичних» боргів, що передбачено міжнародними стандартами фінансової звітності.

Компанія не припиняє активні дії щодо стягнення заборгованості. З метою повернення простроченої дебіторської заборгованості в липні 2016 року «Укрнафта» подала 6 судових позовів на загальну суму 7,6 млрд грн. За 5 позовами суди першої інстанції прийняли рішення на користь «Укрнафти», зобов'язавши відповідачів повернути майже 5 млрд грн. Два рішення, якими присуджено до стягнення приблизно 2 млрд грн., розглянуті в апеляційному порядку, залишені без змін і вступили в законну силу. «Укрнафта» вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення з боржників коштів у примусовому порядку.

Протягом року суттєвого збільшення простроченої дебіторської заборгованості за поставки нафти не відбувалось. Питання щодо своєчасності розрахунків з боку партнерів компанії були вирішені впродовж року шляхом переговорів і наразі всі розрахунки проводяться вчасно.

Інвестиції

Капітальні вкладення за 2016 рік становили 510 млн грн., що є одним з найнижчих показників за останні 10 років. У зв’язку з цим, компанія прогнозує зниження показників видобутку в 2017 році. В результаті зменшення ставок рентної плати на видобуток нафти із 45% до 29% від 1 січня 2017 року компанія запланувала інвестиційну програму на рівні 2,4 млрд грн. Компанія вважає, що ці інвестиції є критично необхідними для забезпечення базових виробничих потреб, безпеки праці та безаварійної роботи обладнання. Проте виконання інвестиційної програми буде залежати від домовленостей щодо механізму погашення податкової заборгованості.

З метою забезпечення актуальності оцінки вартості активів у балансі компанії та визначення напрямів інвестування було проведено переоцінку активів станом на 31.12.2016 р. У результаті проведеної переоцінки активи компанії збільшились на 1,6 млрд грн. Також перед цим була проведена переоцінка запасів вуглеводнів станом на 30.06.2016 р. із залученням професійної компанії-оцінювача DeGolyer and MacNaughton (США). 

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до прес-служби: +38 044 239 14 93

Читайте також