Підсумки зборів акціонерів: дивіденди ПАТ «Укрнафта» за 2011-2013 рр. складуть 3,8 млрд. грн. – майже 100% чистого прибутку

10 жовтня відбулись загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта», на яких був прийнятий ряд важливих рішень.

Зокрема, акціонери затвердили наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2011-2013 рр.

За результатами 2011 р. будуть виплачені дивіденди на суму 2 181,6 млн. грн. або 40,23 грн. на одну акцію, що складає 99,99% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2011 р. згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

За результатами 2012 р. будуть виплачені дивіденди на суму 1 427,8 млн. грн. або 26,33 грн. на одну акцію, що складає 99,98% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2012 р. згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами 2013 р. будуть виплачені дивіденди на суму 189,8 млн. грн. або 3,50 грн. на одну акцію, що складає 99,95% чистого прибутку ПАТ «Укрнафта» за 2013 р. згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів за 2011-2013 рр. – 20 жовтня 2014 р. Виплата дивідендів буде проведена в строк з 20.10.2014 р. по 10.04.2015 р.

Виплата дивідендів акціонеру Товариства – НАК «Нафтогаз України» буде здійснена шляхом перерахування відповідної суми до Державного бюджету України.

Таким чином, незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в Україні, зростання податкового тиску, обмеженість інвестиційних ресурсів, несприятливе регуляторне середовище, ПАТ «Укрнафта» спрямувало на виплату дивідендів майже 100% свого прибутку за останні три роки. Це значно перевищує мінімальний рівень в розмірі 30%, передбачений законодавством для господарських товариств, частка державних компаній в яких складає понад 50%.

Загальна сума дивідендів, сплачених ПАТ «Укрнафта» за 2011-2013 рр., становитиме майже 3,8 млрд. грн.

Інтереси держави та акціонерів Товариства, суворе дотримання вимог законодавства є і залишатимуться безумовним приорітетом для ПАТ «Укрнафта».

Загальні збори ПАТ «Укрнафта» також затвердили новий склад Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Головою Наглядової ради обраний голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. До складу Наглядової ради також обрані представники НАК «Нафтогаз України» – Сергій Перелома, Сергій Коновець, Петро Столяр, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко, та представники приватних акціонерів – Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Михайло Кіперман, Тимур Новіков та Уріел Цві Лейбер.

Головою ревізійної комісії обраний директор департаменту внутрішнього аудиту НАК «Нафтогаз України» Вадим Свірін. До складу Ревізійної комісії також обрані Сергій Рубіс, Тетяна Думчева, Ольга Андріяшина, Наталія Парахоняк.

Рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів були підтримані як НАК «Нафтогаз України», так і переважною більшістю міноритарних акціонерів.

Читайте також