Аудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2020 рік
Аудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2020 рік

ПАТ «Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, публікує аудійовану фінансову звітність за 12 місяців 2020 року.

Показники

12 міс. 2020

12 міс. 2019

Видобуток нафти з конденсатом, тис. т

1 501

1 516

Видобуток газу, млн м3

1 127

1 162

Виробництво скрапленого газу, тис. т

117

112

Чистий дохід, млн грн

35 535

28 210

Прибуток / ( збиток) до оподаткування, млн грн

5 572 

(4 939)

Податок на прибуток, млн грн

 (1 303) 

881

Чистий прибуток / (збиток), млн грн

4 269

(4 058) 

 

В 2020 році ПАТ «Укрнафта» вдалося вирішити проблему податкового боргу, виконати план з видобутку нафти і природного газу, показати відмінні результати у сфері охорони праці, забезпечити сувору фіскальну дисципліну та зберегти робочі місця і соціальні гарантії для працівників. Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 4,3 млрд грн проти збитку в 4,1 млрд грн в 2019 році та стало найбільшим платником податків в Україні, спрямувавши до державного бюджету 47,5 млрд грн.

Олег Гез, Голова Правління ПАТ «Укрнафта», відзначив: «У 2020 році наше підприємство працювало в особливо складних умовах, пов’язаних з різким падінням цін на нафту та газ, пандемії COVID-19 та обмежень на реалізацію нафти через державні аукціони. Незважаючи на це, компанія показала суттєві позитивні результати. Нам вдалось запобігти падінню видобутку попри обмежені інвестиційні ресурси, захистити працівників, своєчасно виконувати зобов’язання перед державою і трудовим колективом та завдяки спільним зусиллям вирішити проблему податкового боргу. «Укрнафта» отримала суттєвий позитивний фінансовий результат в умовах реалізації угод з НАК «Нафтогаз України» про купівлю-продаж природного газу  та стала платником податків №1 в країні. Минулорічні досягнення стали можливими завдяки скоординованій роботі Правління та Наглядової Ради ПАТ «Укрнафта» та плідній співпраці з НАК «Нафтогаз України», Урядом й іншими державними органами країни».

Зовнішнє середовище

У 2020 році як в Україні, так і у світі макроекономічна ситуація відзначалася нестабільністю, а ціни на енергоносії – високою волатильністю та загальним негативним трендом. Навесні 2020 року ціни на нафту сорту Urals і природний газ досягли мінімальних значень за останні 5 років, сягнувши позначки 20 дол./бар. та 1 860 грн/тис м3  відповідно. Незважаючи на відновлення цін у другому півріччі, у 2020 році середньорічна ціна на нафту склала на 35%, а на газ – на 33% менше порівняно з 2019 роком.

У відповідь на виклики пандемії COVID-19 та падіння цін на вуглеводні компанія повністю переглянула операційні та капітальні витрати, які були заплановані в річному бюджеті на 2020 рік. Протягом року Товариство використовувало гнучкий підхід до управління витратами, постійно відстежуючи зміни ринкової кон’юнктури і відповідно коригуючи обсяг капітальних вкладень та програму організаційно-технічних заходів на наявному фонді свердловин. Завдяки застосуванню такого підходу до управління ліквідністю у кризовий рік компанія виконала свої зобов’язання перед трудовим колективом, державою та забезпечила безперервність операційної діяльності.

Аналіз виробничих результатів

Незважаючи на нестабільну макроекономічну ситуацію та суттєве падіння цін на нафту, газ та попиту на нафтопродукти за підсумками 2020 року, ПАТ «Укрнафта» вдалося виконати план з видобутку та не допустити значного падіння показників видобутку. Обсяг видобутку нафти з конденсатом склав 1,5 млн тон, природного газу – 1,13 млрд м3. Виробництво скрапленого газу досягло 117 тис. тон.

Основну увагу було приділено операціям на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання. В цілому, за минулий рік «Укрнафта» провела 2 операції гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на 133 свердловинах, виконала 24 операції за допомогою колтюбінгових установок без бригади КРС, провела 20 операцій з інтенсифікації видобутку та вивела з бездії 107 свердловин. Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 145,4 тис. т нафти і конденсату і 79,4 млн м3 природного газу.

Аналіз фінансових результатів

У 2020 році чистий дохід від реалізації продукції збільшився порівняно з 2019 роком на 7,3 млрд грн до 35,5 млрд грн. Основним чинником росту чистого доходу в 2020 році було завершення газової угоди і, як наслідок, реалізація природного газу 2006 року видобутку для НАК «Нафтогаз України» в обсязі 2,061 млрд м³ на суму 12,5 млрд грн (без ПДВ).

Чистий дохід від реалізації нафти з конденсатом склав 0,9 млрд грн. Протягом 2020 року ПАТ «Укрнафта» продовжило працювати в умовах регуляторних обмежень на продаж нафти і газового конденсату через державні аукціони, і як наслідок, Товариство було змушене забезпечувати викуп власної нафти для подальшої її передачі на переробку на Кременчуцькому НПЗ на давальницьких умовах та понесло додаткові витрати, пов’язані з монетизацією нафти. Чистий дохід від продажу газу склав 14,6 млрд грн, у тому числі 12,5 млрд грн – від реалізації газу 2006 року видобутку. Чистий дохід від реалізації нафтопродуктів в оптовому сегменті, отриманих внаслідок переробки власної нафти, зріс на 300 млн грн та становить 12,0 млрд грн. У роздрібному сегменті чистий дохід становив 5,4 млрд грн.

Показник собівартості реалізованої продукції склав 18,1 млрд грн.

Чистий прибуток ПАТ «Укрнафта» за 2020 рік склав 4,3 млрд грн, тоді як в 2019 році чистий збиток становив 4,1 млрд грн.

Капітальні інвестиції

У зв’язку із суттєвим падінням цін на нафту, газ та попиту на нафтопродукти протягом 2020 року ПАТ «Укрнафта» коригувало обсяг капітальних вкладень компанії. Компанія була змушена відмовитися від проведення/перенести частину організаційно-технічних заходів відповідно до нових показників економічної доцільності. Загальна сума капітальних інвестицій у звітному році склала 1,146 млрд грн –  на 29% менше, ніж у 2019 році. При цьому компанія забезпечила фінансування операційних витрат для підтримки на належному рівні активів підприємства. Пріоритетними напрямками інвестицій були підтримка сталого видобутку вуглеводнів, проєкти з екологічної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки. Крім цього, інвестиції були спрямовані на розвиток роздрібного бізнесу компанії, оновлення парку спецтехніки та транспорту, впровадження проєктів IT.

Податкові виплати за 2020 рік

У 2020 році ПАТ «Укрнафта» перерахувало до державного бюджету України безпрецедентно великі податкові платежі у розмірі 47,5 млрд грн, які були направлені на сплату як поточних податкових зобов’язань, так і на погашення історичного податкового боргу та нарахованих штрафних санкцій.

Товариство в повному обсязі виконало поточні податкові зобов’язання, сплативши до бюджетів усіх рівнів податків на суму близько 18,6 млрд грн, в т. ч. 4,8 млрд грн рентних платежів. Сума поточних податкових платежів у 2020 році зросла на 67% порівняно з 2019 роком, що зумовлено сплатою ПДВ і авансу з податку на прибуток у зв’язку з реалізацією угод про купівлю-продаж газу НАК «Нафтогаз України».

За даними Державної податкової служби та видання «Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах», ПАТ «Укрнафта» стало найбільшим платником податків в України за результатами 2020 року.

Вирішення питання податкового боргу

В грудні 2020 року ПАТ «Укрнафта» погасило «історичну» податкову заборгованість. Компанія перерахувала до спеціального фонду державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця сума включає борг по сплаті ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань.

Погашення податкового боргу відбулось в рамках реалізації угод між ПАТ «Укрнафта» та НАК «Нафтогаз України» про купівлю-продаж природного газу. Відповідно до зазначених угод НАК «Нафтогаз Україна» сплатила на користь ПАТ «Укрнафта» 15,1 млрд грн (з ПДВ) за 2,061 млрд м3 природного газу 2006 року видобутку. Крім того, ПАТ «Укрнафта» отримало передплату в розмірі 23,5 млрд грн за поставку природного газу майбутнього видобутку. Компанія очікує здійснити поставки газу в рамках передплати протягом наступних років.

В результаті реалізації угод про продаж газу ПАТ «Укрнафта» також сплатило до спеціального фонду державного бюджету 3,9 млрд грн поточних зобов’язань з ПДВ та 3,3 млрд грн авансових платежів з податку на прибуток. Реалізація газових угод між компаніями стала можливою після прийняття Верховною Радою України законів 1005-ІХ та 1006-ІХ та постанови Кабінету Міністрів України №1195.

Слід відзначити, що аналогічне рішення могло бути реалізоване ще в 2016 році, коли компанія запропонувала Державній фіскальній службі погасити податковий борг за рахунок передачі в податкову заставу природного газу. Відмова ДФС призвела до стрімкого зростання суми податкового боргу ПАТ «Укрнафта» внаслідок нарахування штрафів та пені впродовж наступних 4 років.

Погашення податкового боргу суттєво покращує фінансово-економічний стан Товариства, зменшує ризики для поточної операційної діяльності та забезпечує фундамент для розвитку в довгостроковій перспективі. Ще одним позитивним наслідком врегулювання податкового боргу для Товариства стало отримання від НАК «Нафтогаз України» компенсації за 2,061 млрд м3 газу 2006 року видобутку. Питання щодо повернення або компенсації ще понад 9 млрд м3 неоплаченого природного газу може бути вирішене шляхом переговорів або в судовому порядку.

Читайте також