Аудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2017 рік
Аудійована фінансова звітність ПАТ «Укрнафта» за 2017 рік

ПАТ «Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, опублікувала аудійовану фінансову звітність за 12 місяців 2017 року.

 

Показники

12 міс. 2017

12 міс. 2016

Видобуток нафти з конденсатом, тис. т

1 379

1 518

Видобуток газу, млн м3

1 108

1 301

Виробництво скрапленого газу, тис. т

116

134

Реалізація моторного палива, тис. т

493

541

Чистий дохід, млн грн.

26 907

22 579

Прибуток / (збиток) від операційної діяльності, млн грн.

(68)

(14 698)

Результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA), млн грн.

5 547

2 962

Прибуток / ( збиток) до оподаткування, млн грн.

475

(11 905)

Податок на прибуток, млн грн.

(31)

3 165

Чистий прибуток / (збиток), млн грн.

444

(8 739)

Марк Роллінc, Голова Правління ПАТ «Укрнафта»:

«Укрнафта» змогла стабілізувати виробництво та навіть досягти зростання видобутку в першому півріччі з мінімальними інвестиціями. Компанія відновила прибутковість у 2017 році. Разом з тим фінансовий результат міг бути набагато кращим, якби не виробничі та фінансові втрати внаслідок неправомірних дій регулятора, який заблокував продовження спецдозволів. Операційна діяльність компанії залишається життєздатною, а трансформація організаційної структури та бізнес-процесів, що відбувається в компанії, дозволить розкрити її потенціал. Менеджмент відновив фіскальну дисципліну і очікує від держави та акціонерів рішень, які дозволять «Укрнафті» суттєво збільшити інвестиції в розвиток бізнесу».

Виробництво та інші фактори, що вплинули на дохід компанії

У першій половині 2017 року «Укрнафта» досягла зростання показників середньодобового видобутку нафти з конденсатом на 2% до 4,1 тис. т завдяки раціональному використанню обмежених фінансових ресурсів та низці технічних заходів з інтенсифікації видобутку на існуючих свердловинах. Разом з тим, у період з липня по жовтень показники середньодобового видобутку нафти з конденсатом скоротились майже на 20% внаслідок вимушеної зупинки 6 продуктивних родовищ через блокування процесу продовження спецдозволів компанії з боку держави. Після того як дії регулятора по непродовженню спецдозволів були визнані незаконними в судовому порядку, компанія відновила роботу 6 родовищ і в листопаді-грудні рівень видобутку почав зростати, хоча і не відновився до попередніх показників.

Через вимушену зупинку виробництва на 6 родовищах «Укрнафта» втратила понад 92 тис. т нафти і конденсату та 76 млн м3 газу за період простою. Ці втрати стали основним чинником, який в 2017 році призвів до скорочення видобутку нафти та конденсату на 9,2%, а видобутку газу – на 14,8% порівняно з показниками попереднього року. Скорочення видобутку також було обумовлене природним виснаженням свердловин і недостатнім рівнем інвестицій в обслуговування, модернізацію обладнання та буріння.

У 2017 році цінова ситуація покращилась: середньозважена ціна реалізації бареля нафти становила 51,8 доларів США, порівняно з 40,5 доларами США в 2016 році. На тлі зростання цін на нафту показник чистого доходу за 2017 рік зріс до 26,9 млрд грн порівняно з 22,6 млрд грн у 2016 році. Разом з тим, через вимушену зупинку 6 родовищ і, відповідно, втрат обсягів видобутку та реалізації компанія недоотримала близько 1,4 млрд грн доходу. Крім того, впродовж року «Укрнафта» зіткнулась з проблемами в роботі державних аукціонів, через які вона зобов’язана реалізовувати нафту та конденсат за регульованими державою цінами. Минулого року більшість державних аукціонів не відбулись, що мало негативний вплив на стабільність грошового потоку компанії.

Аналіз фінансових результатів

У 2017 році збиток від операційної діяльності скоротився і склав 68,2 млн грн. На його розмір суттєво вплинула низка негрошових операцій на формування резервів, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

  • витрати на формування забезпечення під можливі штрафи та пені за несплачені рентні платежі і податки попередніх періодів – 2,99 млрд грн.;
  • нарахування індексу інфляції та 3% річних за невиконання зобов’язань перед учасниками – 0,95 млрд грн.

Без врахування зазначених негрошових витрат результат від операційної діяльності до оподаткування та без урахування витрат на амортизацію (скоригована EBITDA) за 2017 рік виріс в 1,8 рази порівняно з попереднім роком і сягнув 5,5 млрд грн.

Прибуток до оподаткування склав 475 млн грн та сформувався за рахунок доходів від амортизації фінансових інструментів у розмірі 0,6 млрд грн та процентного доходу у розмірі 141 млн грн, а також фінансових витрат на суму 189 млн грн.

Витрати з податку на прибуток склали 30,6 млн грн та сформувались за рахунок витрат по поточному податку на прибуток у розмірі 847 млн грн, а також відстроченого податку на прибуток у розмірі 816 млн грн (позитивне значення). Враховуючи це, показник чистого прибутку за 2017 рік склав 444 млн грн, порівняно із чистим збитком у 8,7 млрд грн у попередньому році.

Рентні платежі та податковий борг

У 2017 році «Укрнафта» сплатила 10,2 млрд грн податків, що перевищує показник 2016 року, коли компанія сплатила 8,1 млрд грн. Загалом на сплату податків компанія спрямувала 52% власного грошового потоку.

«Укрнафта» в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання в минулому році. Станом на 31 грудня 2017 року прострочений податковий борг компанії становив 11,85 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності. Підхід «Укрнафти» до обліку податкового боргу відповідає чинному законодавству та узгоджується з рекомендаціями незалежного зовнішнього аудитора. Переважна його частина сформувалась впродовж 2014-2015 років до зміни менеджменту компанії.

Фінансовий план компанії на 2018 рік передбачає виплату 1,2 млрд грн простроченого податкового боргу. Компанія наголошує, що ризиками для погашення податкового боргу можуть стати спроби блокування спецдозволів з боку регуляторних органів, а також зриви державних аукціонів з продажу нафти, через які вона реалізує нафту і конденсат за регульованими державою цінами.

«Укрнафта» спроможна повністю сплатити прострочений податковий борг, використовуючи кошти від операційної діяльності, протягом 3-5 років, залежно від рівня цін на нафту та можливості продовжувати видобуток на всіх ділянках. Протягом 2017-2018 років компанія направила уряду низку пропозицій щодо реструктуризації податкового боргу, проте не отримала відповіді. Компанія продовжуватиме виплачувати прострочений податковий борг, обслуговувати поточні податкові зобов’язання та здійснювати критично необхідні інвестиції для забезпечення базових виробничих потреб з метою стабілізації і збільшення видобутку в інтересах компанії та країни.

Дебіторська заборгованість

Показник дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець 2017 року становив 2 млрд грн, зменшившись на 0,75 млрд грн. Протягом року не відбулось суттєвих позитивних змін із виконанням судових рішень на користь «Укрнафти» стосовно стягнення з боржників простроченої дебіторської заборгованості, а також повернення компанії 2 млрд м3 природного газу з боку НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз». Компанія продовжує вживати заходи для забезпечення виконання судових рішень.

Інвестиції

Капітальні вкладення за 2017 рік становили 871 млн грн при запланованих 2,4 млрд грн. Цей рівень є суттєво нижчим за мінімально необхідний для стабілізації та нарощування обсягів видобутку. Протягом року компанії довелось скоротити інвестиційну програму через грошові втрати внаслідок блокування спецдозволів регулятором. Крім того, відсутність погодженого урядом плану фінансового оздоровлення і наявність простроченого податкового боргу обмежували можливості «Укрнафти» інвестувати в розвиток бізнесу.

У 2018 році компанія запланувала інвестиційну програму на рівні 3,2 млрд грн. Вона вважає, що ці інвестиції є критично необхідними для забезпечення базових виробничих потреб, безпеки праці та безаварійної роботи обладнання. Проте виконання інвестиційної програми буде залежати від домовленостей щодо механізму погашення податкової заборгованості.

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до прес-служби: +38 044 239 14 93