До уваги акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»!
До уваги акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»!

До уваги акціонерів ПАТ «УКРНАФТА»!  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (надалі також ПАТ «УКРНАФТА»/Товариство) розпочало виплату дивідендів за 2018 рік через депозитарну систему України власникам цінних паперів Товариства станом на 11.06.2021 року відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» від 18.05.2021 року, оформленого протоколом № 31, та рішення Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» від 27.05.2021 року, оформленого протоколом № 9/21.

Так 23.12.2021 року на рахунок ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» були перераховані перші кошти для виплати понад 11 (одинадцяти) тисячам акціонерів ПАТ «УКРНАФТА» станом на 11.06.2021 року.

ПАТ «УКРНАФТА» розраховує на сприяння Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» в ефективній реалізації розпочатої процедури виплати дивідендів за 2018 рік через депозитарну систему України.