Інформація для юридичних та фізичних осіб Інформація для юридичних та фізичних осіб

До уваги фізичних та юридичних осіб, які мають намір взяти участь в процедурі закупівлі товарів, робіт і послуг.

Звертаємо Вашу увагу на те, що закупівля товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта» з 17.10.2011 року проводиться відповідно до Основних умов проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта».

Основні умови проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг (з редукціоном – торги з пониженням ціни по позиційно) для потреб ПАТ "Укрнафта"

2.4.1.Закупівля товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ "Укрнафта" здійснюється щомісячно або щоквартально згідно графіку проведення закупівель.

Об’ява щодо часу та дати проведення закупівлі оприлюднюється на офіційному сайті ПАТ "Укрнафта": http://www.ukrnafta.com

2.4.2. До участі у процедурі закупівлі запрошуються виробники, їх офіційні представники або дилери, які це засвідчать оригіналом відповідного сертифікату або його завіреною фотокопією, а також інші комерційні структури, в тому числі, що мають договірні відносини із заводами-виробниками і фірми, які мають ліцензії на певний вид діяльності.

2.4.3. Учасники процедури закупівлі повинні мати при собі документ, що засвідчує особу та доручення на право представляти інтереси учасника.

2.4.4. Не пізніше ніж за 5 днів до дати розкриття пропозицій учасники повинні надіслати за адресою: 04053 м. Київ, Несторівський провулок, 3-5, ПАТ "Укрнафта" з поміткою "для служби безпеки" з зазначенням дати проведення процедури закупівлі та номенклатури товарів, назви послуг або робіт наступні документи:

— завірені фотокопії дилерських сертифікатів або копії діючих договорів купівлі-продажу відповідного товару з виробником чи його офіційним дилером,

— оригінали доручень від фірми на право представляти її інтереси,

— копії документів, що підтверджують статус суб'єкту підприємницької діяльності (статут та витяг про повноваження керівника на підписання договорів);

— свідоцтво про державну реєстрацію, виписку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або реєстраційна картка органу статистики;

— свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ;

— дозвіл на здійснення певного виду діяльності якщо це передбачено чинним законодавством;

— наказ (рішення загальних зборів учасників підприємства) про призначення (обрання) керівника на дану посаду;

— анкету учасника, яка містить відомості про підприємство: адреса – юридична та фактична, номер телефону та факсу; прізвище, ім’я, по батькові керівника або його заступника, який уповноважений на підписання угоди; банківські реквізити (номер розрахункового рахунку, установу банку, де ві н відкритий та його МФО),

— довідку в довільній формі, підписану керівником та бухгалтером підприємства, про відсутність провадження у справі про банкрутство або довідку з Департаменту з питань банкрутства,

— копію балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати Учасника (форма №2) за звітний період та попередній рік,

— довідку про рух грошових коштів (форма №3) або лист про те, що підприємство не звітується за даною формою (для суб’єктів малого підприємництва),

— наявність власної акредитації у митній службі як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності або іншого суб’єкта господарювання через якого здійснюється постачання експертної продукції (у разі необхідності).

2.4.5. Для участі у процедурі закупівлі учасники надсилають по тел./факсу відповідального за проведення торгів з організаційних питань до 16.00 дня, що передує дню проведення процедури заявку з зазначенням назви предмету закупівлі, дати проведення та переліком осіб, які будуть брати участь в торгах.

2.4.6. При неможливості особистої присутності учасники надсилають свої пропозиції рекомендованим листом за адресою: 04053 м. Київ, Несторівський провулок, 3-5, ПАТ "Укрнафта" з поміткою "Для комітету з конкурсних торгів" з зазначенням дати проведення торгів та номенклатури товарів, назви послуг або робіт. Пропозиції, отримані після оголошеного часу розкриття пропозицій можуть не розглядатися комітетом з конкурсних торгів.

2.4.7. Пропозиції складаються згідно зразку і підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу та завіряються печаткою. При наданні учасником декількох пропозицій, вони оформляються таблицею, як додаток до пропозиції.

Подання учасником пропозиції засвідчує його погодження з умовами такої закупівлі та зобов'язує останнього до підписання типової форми договору про закупівлю товарів, робіт або послуг. У випадку відмови учасника від підписання типової форми договору про закупівлю, комітет з конкурсних торгів ПАТ "Укрнафта" має право анулювати результати розгляду його пропозиції і перейти до учасника, який посів друге місце за результатами торгів, або провести нову процедуру закупівлі.

2.4.8. В пропозиції обов'язково вказуються:

 • повна назва учасника;
 • місцезнаходження учасника: адреса, телефон, факс, електронні реквізити зв'язку;
 • ціна (вартість) з ПДВ (для виробників-нерезидентів України - ціна без ПДВ);
 • умови оплати (базові);
 • умови поставки DDP (склад вантажоотримувача) на структурні одиниці ПАТ «Укрнафта», FCA, EXW, (Інкотермс у редакції 2010р.) (визначення конкретних умов поставки здійснюється відповідно до кожної номенклатури окремо) для резидентів України, для виробників - нерезидентів України - ціна вказується на умовах CIP або DAP (транспортними засобами постачальника) (Інкотермс 2010р.) з зазначенням станції переходу (при умові поставки DAP – кордон України)та коду товару (ТНВЭД). При поданні нерезидентом України пропозицій на умовах CIP або DAP його пропозиція конкурсних торгів розраховується з приведенням до єдиних умов поставки – DDP із зазначенням станції переходу та коду товару (ТНВЭД );
 • термін поставки;
 • для товарів – повна назва завода-виробника;
 • для товарів – рік випуску продукції
 • для товарів – гарантійний термін (при необхідності);
 • термін дії пропозиції.

До пропозиції додаються:

 1. копії прайс-листів заводів-виробників;
 2. сертифікати якості заводів-виробників або паспорти на продукцію;
 3. типовий зразок договору;
 4. анкета учасника конкурсних торгів;
 5. дозвіл на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)» – у випадку необхідності.

2.4.9. При поставці продукції іноземного виробництва постачальники зобов’язані надати копію вантажно-митної декларації завірену підписом керівника та печаткою.

2.4.10. Для товарів - виробники (постачальники) хімічних, біологічних речовин, їх сумішей та будівельних матеріалів для участі в процедурі закупівлі та задля оформлення договорів на поставку зобов'язані в обов'язковому порядку надавати:

 1. Копія нормативної документації на речовину (ГОСТ, ДСТУ, ТУ - діючі);
 2. Копія діючого висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на речовину;
 3. Копія діючої карти даних небезпечного фактору;
 4. Сертифікат якості виробника на кожну партію продукції.

2.4.11. Для покращення організації та якості проведення закупівель по предметах закупівлі, які містять значну кількість (від 5-ти і більше) номенклатурних позицій з різноманітними технічними характеристиками учасники торгів додатково надсилають Замовнику на електронну пошту відповідального (з організаційних питань) за проведення торгів, за два робочих дня до проведення процедури закупівлі, електронний варіант конкурсної пропозиції встановленого зразка у форматі Excel.

При невідповідності пропозиції основним умовам проведення закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта» така пропозиція може відхилятися комітетом з конкурсних торгів.

2.4.12. Для товарів - обладнання, що не пройшло випробування в умовах виробництва ПАТ "Укрнафта" та хімреагенти, на які немає заключення НДПІ про їх придатність до використання в умовах виробництва ПАТ "Укрнафта" допускаються до участі в процедурі закупівлі за умовою погодження відповідною виробничою службою і комітетом з конкурсних торгів Товариства за три робочих дні до початку торгів. Також комітетом з конкурсних торгів може бути прийняте рішення про передачу товару на випробування за окремою програмою і на підставі відповідним чином оформленого договору.

2.4.13. Якщо учасник пропонує аналог на продукцію або продукцію виробника, відмінного від зазначеного в переліку товарів для закупівлі згідно з графіком, він повинен надати відповідну технічну документацію на продукцію. Технічна документація надається на адресу ПАТ "Укрнафта" на електронну адресу відповідного виробничого управління за п’ять робочих днів до початку торгів (телефони та електронні адреси відповідного виробничого управління вказуються для кожного предмету закупівлі окремо в об’яві про конкурсні торги на сайті ПАТ «Укрнафта»).

У разі невиконання даної вимоги продукція може бути взятою виключно на випробування.

2.4.14. При необхідності ПАТ "Укрнафта" має право вимагати інші документи про діяльність учасників торгів.