Інформація для потенційних постачальників Інформація для потенційних постачальників

ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що закупівля товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта» з 23.03.2017  року проводиться відповідно до нового «Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг в ПАТ «Укрнафта»»

ОСНОВНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ (З РЕДУКЦІОНОМ – ТОРГИ З ПОНИЖЕННЯМ ЦІНИ) ДЛЯ ПОТРЕБ ПАТ "УКРНАФТА"

Оголошення  щодо часу та дати проведення відкритої закупівлі  в ПАТ «Укрнафта» та на електронну закупівлі оприлюднюється на офіційному сайті ПАТ "Укрнафта": http://www.ukrnafta.com

1.5. Для участі у процедурі закупівлі учасники надсилають до 16.00 дня, що передує дню проведення процедури, заявку електронною почтою на адресу відповідального з організаційних питань щодо закупівлі  з зазначенням дати проведення та переліком осіб, які будуть брати участь в торгах.

 1.6. Учасник, представник якого не має можливості бути присутнім, повинен направити комерційну пропозицію з мінімальними цінами, які перегляду протягом терміну дії пропозиції не підлягають.

 1.7. Учасники процедури закупівлі повинні мати при собі документ, що засвідчує особу та доручення на право представляти інтереси учасника.

1.8. Пропозиції складаються згідно зразку форма Пропозиція (Форма 3Б) і підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу та завіряються печаткою. При наданні учасником декількох пропозицій, вони оформляються таблицею, як додаток до пропозиції. Подання учасником пропозиції засвідчує його погодження з умовами такої закупівлі та зобов'язує останнього до підписання типової форми договору про закупівлю товарів, робіт або послуг.

1.9. Пропозиції повинні містити інформацію про:

- комерційну (цінову) пропозицію на фірмовому бланку учасника тендеру, де зазначається: повна назва постачальника, код ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження заявника: адреса, контактні телефони, факс, електронні реквізити зв’язку;

- інформацію про характер та технічні і якісні характеристики продукції, що пропонуються, у тому числі прайс-листи заводів-виробників, сертифікати якості,  відповідні технічні специфікації, плани, креслення, малюнки (для нерезидентів України - код товару ТНВЕД);

- розрахунок договірної ціни з ПДВ (для виробників - нерезидентів України - ціни без       ПДВ);

- умови постачання та оплати;

- умови поставки (для нерезидентів України ціна вказується на умовах Інкотермс – 2010);

- термін поставки;

- повну назву заводу-виробника;

- рік випуску продукції;

- гарантійний термін експлуатації (при необхідності);

- термін дії конкурсної пропозиції;

- інші умови, зазначені в запрошенні до участі в тендері.

1.10. Виробники (постачальники) хімреагентів для участі в процедурі закупівлі та задля оформлення договорів на поставку зобов'язані в обов'язковому порядку надавати завірені копії наступних документів на речовини:

- копія нормативної документації на речовину (ГОСТ, ДСТУ, ТУ - діючі);

- копія діючого висновку санітарно-епідеміологічної експертизи на речовину;

- копія діючої карти даних небезпечного фактору (при необхідності);

- діючого паспорту радіологічного контролю (при необхідності);

- сертифіката (паспорта) якості.

1.11. Для покращення організації та якості проведення закупівель кожен учасник   надає  у відкритій формі свої цінові пропозиції та  умови виконання замовлення (Форма 3Б ), крім того  по предметах закупівлі, які містять значну кількість (від 3-х і більше) номенклатурних позицій з різноманітними технічними характеристиками чи багато інших технічних даних учасники додатково надсилають Замовнику на електронну пошту відповідального (з організаційних питань) за проведення процедури закупівлі  електронний варіант конкурсної пропозиції встановленого зразка у форматі Excel.

1.12. При невідповідності пропозиції основним умовам (в тому числі невідповідність технічним характеристикам)  проведення закупівлі  товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «Укрнафта», така пропозиція може відхилятися  комітетом з конкурсних торгів.

1.13. Комітет з конкурсних торгів  має право без будь-яких пояснень учасникам торгів, скасувати проведення торгів або їх результатів, які  до укладення договору не можуть вважатися обов’язковими для Товариства.

1.14. Надані потенційними учасниками комерційна та технічні частини пропозиції розглядаються відповідними службами  замовника на предмет відповідності потребі та основним умовам.

2.1.4. Учасник, який бажає взяти участь у торгах, зобов’язаний направити до ПАТ «Укрнафта» (а саме, відповідальній особі з організаційних питань) технічну та комерційну частини пропозиції не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення конкурсних торгів. У випадку не представлення учасником вказаних документів комітет з конкурсних торгів може не допустити такого учасника для участі в процедурі закупівлі.

 1.3. Комерційна частина з зазначенням дати проведення процедури та номенклатури товарів, назви послуг або робіт надсилається на електронну пошту відповідальної особи з організаційних питань (контактні дані – телефон та електронна адреса вказуються в запрошенні та в оголошенні про торги) та включає наступні документи:

- анкету учасника торгів (Форма 3А);

- довідка про відсутність провадження у справи про банкрутство (в довільній формі), підписана керівником та бухгалтером  підприємства;

- завірена ксерокопія балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) учасника торгів за останній звітний період;

- копія свідоцтва чи  витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань;

- завірена ксерокопія  витягу із статуту суб’єкта господарювання  про повноваження органів управління (загальних зборів, наглядової ради), а також  його  керівника;

-  копія витягу або  свідоцтва про реєстрацію   платника  податку  на додану вартість;

- копія довідки про взяття на облік платника податків ( Ф-4-ОПП);

- завірена копія документу на реєстрацію (акредитацію) в митних органах учасника торгів як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, у разі постачання  імпортної  продукції (облікова картка учасника торгів про акредитацію його в митних органах як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. При здійсненні постачання  імпортної продукції через іншого суб’єкта господарювання, згідно певних логістичних схем, зазначається фактичний експортер відповідної продукції (у разі необхідності);

- представницькі документи від торгового представника чи виробника МТР (оригінали або завірені копії дилерських (дистриб’юторських) сертифікатів або копії договору  купівлі-продажу (контракту) на постачання відповідних МТР для виробничих потреб як Товариства, так і інших споживачів, або письмове підтвердження заводу – виробника на адресу керівництва ПАТ «Укрнафта» про гарантію виготовлення та відвантаження продукції, (та) оригінали чи копії доручень від фірми на право представляти її інтереси на торгах тощо);

- завірена ксерокопія дозвільних документів  на здійснення певного виду господарської діяльності чи виконання певного виду робіт (ліцензії, дозволи, сертифікати тощо), згідно чинного законодавства;

- завірена ксерокопія наказу (рішення загальних зборів)  про призначення (обрання) керівника підприємства на посаду.

 

 

 

 

 

В разі наявності питань щодо процедур закупівлі звертайтесь на гарячу лінію ПАТ «Укрнафта».
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПАТ «УКРНАФТА»: